מחזור החיים

מחזור החיים של הפרפרים כולל ארבעה שלבים: ביצה, זחל, גולם ובוגר ( גלגול מלא). הגלגול מאפשר ניצול טוב יותר של המשאבים שבטבע. הזחל ניזון, בעיקר, מצמחים (צמחי פונדק) ואילו הבוגר ניזונים מצוף פרחים (צמחי נקטר) ולעתים ממיצי פירות רקובים (ישנם פרפרים שאינם ניזונים כלל בשלב הבוגר).

תפריט שונה בין הזחל לבוגר מונע תחרות ביניהם ומאפשר קיום לאורך עונות השנה השונות.

הזחל שמותאם לאכילת עלים שונה מאוד מהבוגר המותאם למציצת צוף, דבר שמחייב "שלב ביניים" שהוא הגולם.


ביצת פרפר: זנב סנונית נאה

הביצה מכילה חומרי מזון (חלבונים, שומן) הדרושים להתפתחות הזחל , וקרום עשוי כיטין. בראש הביצה יש שקע ובו פתחים (אחד או יותר ), דרכם חודר הזרע בזמן ההטלה. הנקבה מטילה את הביצים, בד"כ על הצמח ממנו ניזון הזחל. מספר הביצים המוטלות שונה בין המינים (מעשרות ועד לאלפים). יש פרפרים המטילים את ביציהם בקבוצות (לבנין הכרוב) ויש בבודדות (זנב סנונית נאה). לביצים צורות שונות (מפחוסות ועד לחרוטיות, חלקות או בעלות צלעות אורך ועוד) וצבעים שונים . גודל הביצים נע בין כחצי מ"מ ועד כ- 2.5 מ"מ .
התפתחות הביצה וזמן בקיעת הזחל שונה בין המינים (ממספר ימים ועד למספר חודשים). ההתפתחות תלויה רבות בתנאי הסביבה (התפתחות מהירה בטמפרטורות אופטימליות: 25 עד 30 מעלות צלסיוס, התייבשות ומוות בטמפרטורות גבוהות; התפתחות איטית בטמפ' נמוכות).


זחל פרפר: זנב סנונית נאה

הזחל בעזרת לסתותיו פורץ את קליפת הביצה. יש מינים שקליפת הביצה משמשת את מנת מזונו הראשונה. הזחל מבלה את רוב זמנו באכילה ובגדילה. הוא גדל עד כפי 50 מאורכו ועד כפי 10000 ממשקלו. עם גדילת גופו, הזחל משיל את עורו 4-5 פעמים, ומינים מסוימים ניזונים מקליפת הנשל. ישנם זחלים שיכולים לאכול מספר מיני צמחים (פוליפגים) וישנם כאלו הניזונים מצמח אחד בלבד (מונופגים). מינים מסוימים ניזונים מבגדים, נייר, צמר ונוצות ומינים מסוימים אפילו טורפים כנימות ורימות נמלים. לזחל הפרפר, בנוסף לשלשת זוגות הרגלים שבחזה, ישנם חמישה זוגות רגלים מדומות. אלו הן בליטות עור היוצאות מהבטן ומסייעות בהליכה ובאחיזת הענף. זמן התפתחות הזחל שונה בין המינים השונים (מכשבועיים ועד כ- 10 חדשים) ותלויה במזג האוויר.


גולם פרפר: זנב סנונית נאה

בהגיע הזחל לגודלו הסופי הוא מפסיק לאכול ומחפש מקום בו יוכל להתגלם. הגולם (הנמצא במינים מסוימים בתוך פקעת) הוא חסר תנועה, אינו קולט מזון, ובו מתרחשים תהליכים פיסיולוגים מורכבים המפרקים את גוף הזחל ובונים את גוף הפרפר הבוגר. שלב זה נמשך משבוע ועד למספר שנים ותלוי במזג האוויר ובעוד גורמים נוספים.


פרפר בוגר: זנב סנונית נאה

מן הגולם מגיח הפרפר הבוגר כשכנפיו מקופלות. הוא מזרים דם לתוך הכנפיים ולאחר מספר דקות הן גדלות לגודלן הסופי. לאחר כשעה, הפרפר כבר יכול לעוף.

Section: 
Section6