חיי פרפר, 27/09/2015

We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”  Maya Angelou

מיני בעלי חיים נבדלים זה מזה בדרך התפתחותם, שתחילתה ברגע הגחתם הראשונה לעולם וסיומה הטבעי בבוגר התורם להמשך הרבייה. לכאורה, בבני אדם נראה המסלול מורכב ומסובך מאוד: הרי תינוק ביום היוולדו שונה מאוד מהוריו בבחינות רבות שהבולטות שבהן במבט הן הגודל, הכישורים הפיזיים, התזונה והתקשורת. בטבע, לעומת זאת, המעבר מצעיר לבוגר עשוי להיות משמעותי ומורכב עוד יותר. פרפרים הם חרקים, אשר בטרם ינופפו בכנפיהם באוויר הפתוח עליהם לעבור תהליך של "גלגול". הגלגול המלא של הפרפר הוא פלא מרהיב, המרתק ומלהיב את האדם מזה אלפי שנים. עדויות לכך נמצאו בעתיקות ברחבי העולם, כולל בממצאים ארכיאולוגים במצרים ובדרום אמריקה.

צבעוני צהוב Zerynthia deyrolle
צבעוני צהוב, ,Zerynthia deyrollei  זכר                © עוז בן יהודה

ההבדלים בין שלבי ההתפתחות הם אדירים בכל ההיבטים. זחל עמום ומגושם הניזון מעלים הוא רק שלב אחד בתהליך, שבסופו פרפר צבעוני המרחף בקלילות בין פרחי הגינה. זהו תהליך מרתק, שבחינתו מספקת מבט מעניין על תהליכים אבולוציונים. למעשה, גם תינוק אדם עובר תהליך דומה אך במקרה שלנו עובר הוולד את שלבי ההתפתחות השונים בעודו ברחם האם.

כיצד בוקע זחל פרפר מביצה? ממה ניזון הזחל? זאת ועוד בפרק "מחזור חיי הפרפר" (מאת עוז בן יהודה)