מן השדה, 16/04/2014

עדכונים
מערכת מן השדה קולטת דיווחי תצפיות רבים מדי יום, כאשר במהלך השבועיים האחרונים ניכרת עלייה בדיווחי תצפיות זוחלים.
במהלך השבועות הקרובים תפוצל מפת התצפיות, כך שלכל מחלקה / סדרה תוקדש מפה נפרדת. בהמשך, יפורסמו גם מפות אזוריות בהן יוצגו יחד מינים מכל הקבוצות.

תלום קשקשים מצוי, Malpolon monspessulanus
תלום קשקשים מצוי, Malpolon monspessulanus. אזור מתת, 15/04/2014          © rei_segali

ביום ג', 22/04/2014, נציג את היישומון (אפליקציה) החדש במסגרת יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת טבע של זוחלים ודו חיים, שיתקיים באונ' תל אביב (לו"ז יום העיון). לאחריו, היישומון יהיה זמין להורדה (ללא תשלום) באפ-סטור ובגוגל פליי.

שממית עצים, Cyrtopodion kotschyi
שממית עצים, Cyrtopodion kotschyi. אזור אשדוד, 15/04/2014.          © orenmc

תצפיות
תצפיות רבות מדווחות למערכת מדי יום. לקראת יום העיון, נזכיר כאן כמה ממיני הזוחלים שנוספו למפת התצפיות במהלך הימים האחרונים:
צב יבשה מצוי, צב ביצות, שממית בתים, מניפנית מצויה, ישימונית מצויה, זיקית ים תיכונית, חומט פסים, חומט גמד, נחשיל מצוי, זעמן מטבעות, זעמן זיתני, תלום קשקשים מצוי, שלוון קווים, שחור ראש, צפע מצוי, עכן חרטומים ורבים נוספים.

זיקית מובהקת, Chamaeleo chamaeleon
זיקית מובהקת, Chamaeleo chamaeleon פרט שנצפה טורף פרפר ממין נימפית החורשף.
אזור אשדוד, 05/04/2014     © orenmc

בהרצאה ביום העיון תהיה הזדמנות ללמוד על מערכת המידע שבמן השדה, ועל הסיבות להיותה מתאימה כל כך לניהול מידע של תצפיות זוחלים.
להרצאה בנושא מן השדה מתוכנן להגיע גם יובל קשטן (מנהל טכנולוגיות), אשר יוכל להתייחס ולענות לשאלות טכניות שלעתים מופנות אליי. בשבועות האחרונים ריכזתי פניות בנושא שנשלחו למערכת, ונראה שבעזרת יובל יינתן מענה הולם לכולן. 

להתראות ביום העיון,
איל

זעמן זיתני, Coluber rubriceps
זעמן זיתני, Coluber rubriceps. אזור מתת, 15/04/2014          © גדעון סגלי