על הסף

אחד הנושאים שהועלו לדיון בוועידה השנתית למדע וסביבה שהתקיימה השבוע, היה צבי השיטים. בתום סקירה ועדכון בעניין מצב האוכלוסייה, התקיים דיון בשיתוף הקהל אשר התמקד במשאבים הרבים אשר הושקעו במשך השנים במאמץ להציל את צבי השיטים מהכחדה.

צבי השיטים הוא מין נפרד מהצבי המצוי וצבי המדבר, הניכר בצווארו הארוך. המין מצוי על סף הכחדה חמורה מאז גילה אותו גיורא אילני בדרום הערבה בשנת 1964:
האם יש להמשיך ולהשקיע משאבים רבים כל כך באוכלוסייה המונה עשרות פרטים?
האם מוטב להפנות את תשומת הלב למינים שסיכוייהם לשרוד גבוהים יותר?

טבע המדבר בני שלמון
מידע נוסף על צבאים במדבר בספרו של בני שלמון טבע המדבר

Section: 
Section5