תיעוד מימדים חריגים של צפע?????

אני אתעלם מהתוצאה המתסכלת של מה שקרה שם ואתרכז במימדים של הנחש הזה. נראה כמו משהו שרחוק מאוד ממה שמוכר במגדירים:
קישור

 

אם כי אני חושב שהעדשה הרחבה, וזווית הצילום - מטעות, לכן נוצר הרושם שהנחש גדול אף ביחס לאדם. אם משווים את גודל גוף הנחש לרוחב השיניים של המקלטר (?), נראה שמקבלים פרופורציות ורושם שהמידות קצת יותר מציאותיות מהרושם הראשוני. בכל אופן אני מניח שזה לא הצפע הראשון שהמקומיים שם פגשו בחייהם, והם הרי מעידים שהוא גדול במיוחד.

צפע מצוי בוגר, גדול: נחש יפהפה.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"