אוכלי חרקים ומכרסמים, 24/11/2019

מצורף תקציר רשימת מיני היונקים - אוכלי חרקים ומכרסמים בלבד - אשר נצפו במהלך סוף השבוע:

חדף לבן שיניים Crocidura leucodon
נכון להיום, זהו המין היחיד בסוג חדף אליו אנחנו מתייחסים בשדה: תצפיות בחדפים מסווגות לרוב כחדף ב.מ. 
קיפוד החולות Hemiechinus auritus
קיפוד מדבר Paraechinus aethiopicus
קיפוד מצוי  Erinaceus europaeus
חולדה מצויה  Rattus rattus
בבקשה לשים לב:
שני מיני חולדה מצויים בארץ, כדאי להכיר את סימני הזיהוי - רשימה בנושא: הסוג חולדה.
נסוקיה Nesokia indica
פרט נצפה באזור ירוחם. נסוקיה היא מכרסם מעניין ממשפחת העכבריים. נראה כי הופעתה בהר הנגב אינה סדירה: מי שיש ברשותו תצפיות משנים עברו, מוזמן להוסיף אותן למפה האישית - אולי נצליח לאפיין דפוס פעילות כלשהו, לאמת או להפריך השערות שהועלו בנושא. 

תצפיות
מפת תצפיות: הדיווחים המתקבלים במערכת, מכל הערוצים, מרוכזים בדף האישי. כיצד לדווח?

מריון מצוי  Meriones tristrami
חולד Spalax sp
דרבן מצוי  Hystrix indica
נוטריה Myocastor coypus
אסף ששון צילם משפחת נוטריות בבריכות המעפיל (09/11/2019)

כל הדיווחים מופיעים במפות האישיות: בין אם דיווחת באמצעות היישומון, הוואטסאפ או טופס הדיווח באתר - כולן מועברות לדף האישי.

מפת תצפיות
מפת תצפיות

Section: 
Section1