אתגר ה-100

השוטטות אסורה? הרי זו הזדמנות לבחון את מגוון המינים המצויים בטווח של 100 מ' מביתנו!

אנחנו מתכבדים להכריז בזאת על אתגר ה-100:
נקפיד כולנו לשלוח דיווחי תצפיות בכל מיני בעלי החיים הנראים בטווח של 100 מ' מביתנו: עכברים, חולדות, קרפדות, חזירי בר וצפעים - כלל המינים משתתפים, בתנאי שנצפו או תועדו בטווח של 100 מ' לכל היותר מבית הצופה. במהלך השבוע הבא יוכרז המנצח באתגר. כיוון שהתצפיות נערכות בסביבת הבית הפרטי, המפות לא יפורסמו כאן*.

*הבהרה: כל המידע נקלט במערכת, עובר תהליכי בקרה וסיווג.

כללים והנחיות
1. התצפיות נערכות בטווח של 100 מ' לכל היותר מבית הצופה.
2. המינים המדווחים נצפו / תועדו ישירות, או באמצעי ניטור פסיבי (מצלמות וגלאי עטלפים, למשל).
3. דיווחים יתקבלו באמצעות אתר העמותה, היישומונים והדפים ברשתות החברתיות (מדריך וואטסאפ).

מינים שכיחים שכדאי לשים לב לנוכחותם: חרדון מצוי, עטלף פירות, תן זהוב (נשמעות יללות גם בערים), שפן סלעים ועוד.

Section: 
Section1