גיריות ביישובים

גירית מצויה (Meles meles) היא מין טורף יבשתי המצוי במרבית האזורים הממוזגים באירופה ומערב אסיה. בישראל 5 נציגים בלבד למשפחת הסמוריים (Mustelidae), מתוך למעלה מ-50 מינים המוגדרים בה. הסוג גירית עבר תהפוכות רבות במהלך העשור האחרון וכיום מזוהים בו לפחות שלושה מינים שונים. נכון לרגע זה, כל הגיריות המצויות בישראל עונות לשם Meles meles canescens. למידע נוסף ברשת בעניין, ניתן להשתמש בחיפוש  (Wilson & Reeder 2005).

למרות היותה טורף נפוץ החי גם בסביבות מיושבות, הרי שמספר התצפיות במין נמוך יחסית. לעומת זאת, באתרים רבים באירופה המצב שונה: הגירית היא אורחת רצויה בחצרות בתים, ומקיימת יחסי שכנות טובים עם האדם. הן נצפות לעתים קרובות בסביבת בתים ולא ממהרות להימלט כאשר מופיעים אנשים בקרבתם. אומנם במפגשים עם גיריות הן מפגינות זהירות וחששנות רבה, אך אנחנו מוצאים אותן לעתים גם בערים בישראל וביישובים מאוכלסים. דן רוזן דיווח כי פרט נמצא דרוס ע"ג כביש 471, מדרום לפתח תקוה. המין נצפה לעתים באזור בפעילות, אך לא ידוע האם הוא גם שוכן קבע באזורים הבנויים.

גירית מצויה - דיווח דריסה
גירית מצויה (Meles meles): דיווח דריסה מאזור פתח תקוה.  © DAN_ROSEN 

יואל עברון דיווח על גירית נוספת, אשר נמצאה דרוסה ע"ג כביש 232, בין מפלסים לכפר עזה.  

Section: 
Section1