גירית מצויה, 15/04/2019

גירית מצויה (Meles meles) היא טורף ממשפחת הסמוריים, המצוי באזורים ממוזגים באירופה ובמערב אסיה. בארץ מוכרים רק 5 מינים במשפחת הסמוריים (Mustelidae), אך בעולם כולו ידועים למעלה מ-50 מינים וזו המשפחה הגדולה ביותר בסדרה. מרבית התצפיות בגיריות מצויות המדווחות למערכת הן בפרטים אשר נראו בקרבת כבישים. תצפיות מתועדות המתארות התנהגות טבעית משטח בר הן נדירות, ולכן מעניין להפנות תשומת לב לתצפית של Yuvalo, אשר פגש בגירית בעת שהיא שותה מי השקייה בשטח מטע בדרום רמת הגולן. 

מספר התצפיות בגיריות פעילות בארץ הוא נמוך (למעט בצידי דרכים), דבר מעט מפתיע בהתייחס לתפוצתה הרחבה ושכיחותה. אומנם הגיריות באזורנו מזוהות עם החבל הים תיכוני, אך הן מתקיימות בהצלחה גם באזורים מדבריים: גיריות נצפות בצפון הנגב כבר עשרות שנים, אך ממעטות לחדור לתחומי יישובים ולשכון בהם באופן קבוע.  (Wilson & Reeder (2005 מציינים כי תופעת הגיריות העירוניות נדירה יחסית מחוץ לבריטניה.

הסוג גירית עבר תהפוכות רבות במהלך העשור האחרון וכיום מזוהים בו לפחות שלושה מינים שונים. נכון להיום, כל הגיריות המצויות בישראל עונות לשם Meles meles canescens. למידע נוסף ברשת בעניין, ניתן להשתמש בחיפוש  (Wilson & Reeder 2005).

גירית מצויה (Meles meles)
גירית מצויה (Meles meles). אזור מבוא חמה, 12/04/2019  © Yuvalo

צפית בגירית? אפשר לדווח באמצעות הוואטסאפ, אפליקציה והאתר: כל הדרכים כשרות!
דיווח בהודעת וואטסאפ פרטית: דיווח!
קבוצת וואטסאפ דיווחים ותצפיות: הצטרפות!
ראו מדריך לשימוש בוואטסאפ.
האפליקציה והטופס ממשיכים, כמובן, לפעול במקביל. כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים. 

מקורות

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (2005): Mammal species of the world. A taxonomic and geographic Reference. – Third edition, Johns Hopkins University Press, USA.

Section: 
Section1