גלאי עטלפים CE30104

גלאי CE301 הוא גלאי הטרודני משולב (HD-FD), הכולל אפשרויות האזנה והקלטה רבות. דגם זה מתאים למי שמעוניין לזהות עטלפים בשדה בזמן אמת בעזרת HD, ותוך כדי כך להיחשף לשיטת FD. מלבד ליכולת הזיהוי בשדה, הרי שגלאים משולבים מאפשרים לשפר גם את מיומנויות השימוש בגלאי הטרודני לכשעצמו: התצוגה הדיגיטלית מספקת משוב למשתמש לגבי איתור תדירות השיא, ובעזרת הקלטות FD ניתן לאמת את הזיהוי לאחר התצפית. כאמור, הגלאי משלב שתי שיטות גילוי - HD ו-FD:

גלאי HD  (Heterodyne detector)
באמצעות גלאי הטרודני המשתמש מאזין לטווח תדרים צר. לרוב, כיוון התדירות נעשה באופן ידני בעזרת כפתור. הקול הנקלט במיקרופונים 'מעורבל' עם אות פנימי במכשיר (באמצעות מתנד) ומופק בתדירות שבטווח השמיעה האנושי. לגלאי הטרודני (HD) מספר תכונות בזכותן הוא מועדף לתצפית ולזיהוי מינים בשדה. שיטת הפעולה מדגישה את הבדלי תדירויות השיא שבקריאות והמשתמש יכול לקבוע אותה באופן מיידי. עם זאת, בגלל שהוא למעשה משנה ומסנן חלק ניכר מהקול, הוא אינו מתאים לעבודת מעבדה: אין טעם באנליזה דיגיטלית לקולות שהוקלטו בעזרת גלאי הטרודני.

גלאי FD (Frequency division)
בשיטה זו מתבצעת, בו זמנית, האזנה רציפה לטווח תדירויות רחב. התדירות של כל צליל הנקלט במיקרופון המכשיר מחולקת באופן אוטומטי במקדם קבוע (בדגם זה 1/10) והתוצאה היא צליל בטווח השמיעה האנושית. למשל, קריאה בתדירות של 50 ק"ה מומרת לקריאה בתדירות של 5 ק"ה, אותה אנו יכולים לשמוע. בדומה לגלאי הטרודני, קריאות העטלפים נשמעות בזמן אמת אך המשתמש לא יכול לקבוע את תדירות הקול (אין בורר תדירויות). על מנת לעשות זאת, עליו לבחון את ההקלטה בעזרת תוכנת מחשב. הצגה גרפית שלה, על פני ספקטוגרמה, מאפשרת לאפיין את הקול על פי מדדים מוסכמים, ולא בהסתמך על מיומנות המשתמש בלבד.

 

גלאי עטלפים CE30104
תמונה 1: גלאי עטלפים CE30104

הגלאים מסדרת X01 כוללים תכונות המאפשרות להשתמש בהם כאמצעי לניטור אקטיבי במצב FD. בין היתר, רגישות המיקרופונים במצב FD ניתנת לכיוון על ידי המשתמש, ואף ניתן להגדיר טווח גילוי מצומצם: לבחור להתעלם מקולות בתדירות נמוכה יחסית.

Section: 
Section5