האם חזירי בר סובלים מגרב?

התמונה המצורפת צורפה לדיווח אשר נשלח אמש בקו הדיווחים של עמותת מן השדה, ונשאלה שאלה בקבוצה:
האם החזיר נגוע בסקביאס? 

חזיר בר (Sus scrofa)  מוזכר במקורות רבים כגדול שבמיני יונקי הבר שנותרו באזורנו. מאחר ובעשורים האחרונים הושבו לטבע מיני פרסתנים, הרי שמצויים כיום בשטחי הבר גם יונקים גדולים ממנו. חזיר בר הוא יונק חברתי, ולעתים נצפים פרטים רבים יחד: עשרות רבות של חזירים עשויים להיראות יחד בתא שטח מצומצם, לעתים מתקבצים בקרבת מקורות שתייה ומזון. זכרים בוגרים נצפים פעילים גם כבודדים, לרוב מחוץ לעונת הרבייה.

חזיר בר (Sus scrofa)
חזיר בר (Sus scrofa). חיפה, 28/04/2020         Moran Bar-David©

Section: 
Section2