האם עטלף?

במסגרת הקמת ספריית הקולות (בקולם), נבדקות הקלטות אשר צורפו לדיווחי תצפיות בעבר. עבודות הכנה מסוג זה נועדו לסווג ולמיין את המידע, במטרה להגדיר מראש כיצד יש להתייחס להקלטות שבוצעו בשיטות ובאמצעים מסויימים. בעוד שנראה שמובן מאליו שהקלטות שבוצעו בעזרת גלאי עטלפים מתקדמים ראויות לשימוש, הרי שבנוגע לשימוש באמצעים אחרים (לרבות טלפונים ניידים) הנושא טרם נבדק כראוי. למשל, לעתים נדרש להמיר קבצי הקלטה לפורמט מתאים לניתוח בעזרת תוכנה: האם בתהליך ההמרה אובד מידע חיוני?

באיור המצורף הקלטה, אשר צורפה לתצפית שדווחה בקיץ האחרון, מאזור השפלה.
האם ניתן להיעזר באיור מסוג זה כדי לזהות מיני עטלפים?
ניתן לקבוע האם מדובר בעטלף או בבעל חיים אחר? להבחין ממקור רעש מלאכותי?
האם הכרחי לדעת באיזה אמצעי הוקלט?
תגובות, הערות והצעות יתקבלו בברכה.

הקלטה
האם זוהי הקלטת עטלף?