היינריך מנדלסון, 30/10/1920-19/11/2002

השבוע ציינו את יום הולדתו של היינריך מנדלסון (30/10/1920-19/11/2002) , מחלוצי שמירת הטבע בארץ.

פרופ' מנדלסון היה חוקר (חתן פרס ישראל למדעי החיים) ומחנך. "חוקר ומחנך" עשוי להישמע לכמה משותפינו הצעירים כהלצה, אך עשייה משותפת ומשולבת בתחומים אלו הביאה להישגים משמעותיים ביותר. לעתים, כשנודע על טיפול רשלני במיוחד בחיות בר או על החלטה רשמית עגומה בנושא שמירת טבע, אני (א.ו) חוזר וקורא מאמר שפירסמו הוא וד"ר דוד מייקין ז"ל בחורף 1989 על מצוקתם של עטלפי הפירות. כשאני תוהה בדבר מדיניות ניטור המגוון הביולוגי הנהוגה כיום, אני מעיין בתגובתו של פרופ' יהודה ל' ורנר לפרסום בעניין הגילוי המחודש של העגולשון, כמה עובדות על העגולשון שחור הגרון (קישור): מתברר שחוסר ההתאמה בין שיטות העבודה בשדה לבין התנהגות המינים היא בעיה מוכרת.   

עטלף פירות
עטלף פרי מצוי  Rousettus aegyptiacus, נצפה בשטח יישוב בקרבת אשדוד   © Eldad Reznik‎‏

Section: 
Section5