השעות הראשונות בחייו של עופר צבי הנגב

צבי הנגב (צבי מדבר, Gazella dorcas) מצוי בשטחים מדבריים באזורנו. המין מזוהה בעיקר עם נופים פתוחים עשירים בעצי שיטה, ונצפה גם באזורים חוליים ובשולי מלחות. רובן המוחלט של התצפיות בצבאים במדבר הם בפרטים בודדים הנראים לפרקי זמן קצרים מאוד. ד"ר בני שלמון שיתף אותנו בתיעוד יוצא דופן של עופר צבי הנגב בשעות חייו הראשונות, מצורפת סדרת תצלומים:

 נולד בשעות הבוקר המוקדמות, נצפה לראשונה דקות אחרי ההמלטה, בשעה 06:00 (כחצי שעה לפני זריחה).

צבי הנגב Gazella dorcas
השעות הראשונות בחייו של עופר צבי הנגב - פליטת השלייה   © בני שלמון

צבי מדבר, Gazella dorcas
אכילת השלייה -  למנוע משיכת טורפים לריח © בני שלמון

צבי מדבר, Gazella dorcas
העופר יודע אינסטינקטיבית שהעטין במפגש רגל עם הגוף, אך מגשש ליד הרגל הקדמית...© בני שלמון

 

צבי הנגב, Gazella dorcas
ניקוי העופר בליקוק © בני שלמון

צבי מדבר, Gazella dorcas
© בני שלמון

צבי הנגב, Gazella dorcas
© בני שלמון

המשימות הבאות: להתרחק ממקום ההמלטה ופליטת שלייה
למנוע גילוי מקום העופר בריח וראייה

צבי מדבר, Gazella dorcas
הצביה הולכת והעופר מקרטע בעקבותיה      © בני שלמון

צבי הנגב, Gazella dorcas
מדי פעם הצביה נעצרת ובוחנת את סביבותיה      © בני שלמון

צבי מדבר, Gazella dorcas
הצביה ממשיכה לנקות את העופר      © בני שלמון

צבי מדבר, Gazella dorcas
העופר התעייף ורבץ      © בני שלמון

 

 

ממשיכים להתרחק מאתר ההמלטה

צבי הנגב, Gazella dorcas

צבי מדבר, Gazella dorcas
העופר מצא מקום המוצא חן בעיניו- למנוחה      © בני שלמון

צבי הנגב, Gazella dorcas
 

צבי מדבר, Gazella dorcas
העופר נח ואמו צופה סביב בדריכות     © בני שלמון

הצביה מתרחקת ואוכלת כמה מאות מטרים מהעופר הרובץ

צבי הנגב, Gazella dorcas

צבי מדבר, Gazella dorcas
העופר בוחן מרבץ ליד פחית חלודה     © בני שלמון

העופר "מתארגן" למרבץ יומי

צבי מדבר, Gazella dorcasצבי מדבר, Gazella dorcasצבי מדבר, Gazella dorcas

מצאו את העופר

צבי מדבר, Gazella dorcas

הסוואה והנמכת תוואי גוף בולטים: מבט מרחוק עד כ-10 מ'

צבי מדבר, Gazella dorcas

צבי הנגב, Gazella dorcas

צבי הנגב, Gazella dorcas