זוחלים 2018

wildisrael.com - PPGIS for biodiversity by wildisrael.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

תקציר תצפיות זוחלים מתמקד בממצאים זואולוגיים, אך קודם שניגש אליהם נזכיר כי הם לא תוצריו של פיתוח טכנולוגי כלשהו אלא בראש ובראשונה תוצאה של נכונות הפעילים לפעול במשותף למען החברה והסביבה: תודה רבה.
להבדיל מסיכומים שנתיים קודמים ערוכים תקצירי 2018 על פי קבוצות טקסונומיות, זאת כיוון שנפח המידע גדול. מתוכננת חלוקה על פי אזורים גיאוגרפיים, נתחיל בסקירה על פיה כשתושלם בניית הכלים החדשים להצגת וניתוח מפות התצפיות. לזוחלים ייצוג נכבד במסדי הנתונים של העמותה. מינים רבים שכיחים ביישובים, ומרביתם ניתנים לזיהוי בתנאי שדה. הימצאותם של נחשים בקרבת האדם מספקת לצערנו גם הזדמנוית לפגוע בהם (כולל איסוף למטרות סחר וגידול כחיות מחמד) ולהיפגע מהם (הכשות צפעים), ונדגיש כי ברמה האישית הדרך המומלצת והבטוחה להתמודד עם נחש שחדר לבית היא קריאה ללוכד. אין מידע לגבי מידת ההשפעה של הרג נחשים ביישובים או של איסופם, על מצבם הכללי של נחשי הארץ, אך נציין כי קיימת ירידה במגוון המינים הנצפים לאורך מסלולי הניטור בחבל הים תיכוני: אנו תוהים (לכאורה) האם למדיניות הלכידה שמובילה הרשות השפעה על כך (מידע תחת לכידות נחשים). 

חומט גמד (Ablepharus rueppellii)
חומט גמד (Ablepharus rueppellii) שומרון, 14/03/2018. © נעם שגב

זוחלים רבים נדרסים בכבישי הארץ, ומפאת גודלם שרידיהם ניתנים לאיתור וזיהוי רק למשך זמן קצר. בבקשה הצטרפו לקהילת המדווחים, אחרת לא נוכל לנטר את התופעה. בנוסף ליישומון ולאתר, ניתן להשתמש בוואטסאפ:
- הצטרפות אל קבוצת דיווחי דריסות - לא לזוחלים בלבד.
- הצטרפות אל קבוצת דיווחים ותצפיות - לא לזוחלים בלבד.
אפשרות נוספת: שליחת הודעה פרטית אל קו הדיווחים המאובטח. בין היתר, זו דרך להעברת מידע שאינו מתאים לפרסום והפצה. בכל אופן, כל תצפית הנקלטת במערכת - בין אם במין שכיח מאוד או נדיר ביותר - עוברת תהליך סיווג ובקרה לפני פרסום.


חרדון מדבר (Trapelus pallidus).  שיזף, 12/07/2018   © יואל עברון

אנו חיים בסביבה עשירה במיני זוחלים, וברבים מהם אף זכינו לצפות השנה. אלפי תצפיות כבר עברו את תהליכי הסיווג והבקרה הנדרשים, ורבות מהן מוצגות על גבי מפות באתר. להלן סקירת המינים שנצפו במהלך השנה שחלפה. יש לציין כי עדכונים טקסונומים אחרונים לא באים לידי ביטוי מלא בתצפיות ובמערכת.

זיקית ים תיכונית (Chamaeleo chamaeleon recticrista)
זיקית ים תיכונית (Chamaeleo chamaeleon recticrista), בית יהושע, 14/09/2018   © אריה פלדי

סקירת המינים
להלן סקירה חלקית של המינים הבולטים, בצירוף הערות ומעט מהתצלומים שנלוו לתצפיות ובסקירות קודמות.

צבים Testudines
צב יבשה מצוי Testudo graeca 
שמחנו למצוא עדויות נוספות לכך שהמין מתרבה בהצלחה ביישובים. הדוגמה הקיצונית ביותר היא גינה פרטית ביישוב בשפלה, אשר בשטחה נמצאו 25 פרטים. כיוון שמפעם לפעם נשמעות הערות לגבי היותו מין בסכנת הכחדה, נציין כי לא מוכרים לנו סימוכין מדעיים לכך, וכי הערכות גודל אוכלוסיית הצבים המצויים אשר לא כוללות מידע ממקור ציבורי (אין כאלו) הן לא מבוססות. בכל אופן, ההתייחסות לכלל צבי היבשה בצורה אחידה היא בעייתית (מידע נוסף בספרו של פרופ' יהודה ל' ורנר). 
צב יבשה מדברי Testudo kleinmanni 
צב ביצות Mauremys rivulata
צב רך Trionyx triunguis
תצפיות מאזור מעגן מיכאל, כולל דיווח של דוד שהמי (28/04/2018)

צב יבשה מצוי  Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. מבוא דותן, 24/05/2018     © נעם שגב

לטאות Sauria
שממית בתים (Hemidactylus turcicus)
שממית חרמון (Mediodactilus amictopholis)
תצפיות מאתר החרמון
שממית זוטית (Tropiocolotes nattereri)
שממית עצים (Mediodactlus kotschyi)
שממית מחוספסת (Cyrtopodion scabrum)
ייתכן ומיעוט התצפיות במין נובע מחוסר היכרות איתו, ולכן נבקש להפנות תשומת לב לשממיות באילת ובסביבותיה. רעי סגלי צפה לאחרונה בשממית זו באזור פארק הצפרות באילת (12/12/2018, rei_segali)
שממית ערבה (Bunopus tuberculatus


ישימונית רביבים (Stenodactylus petrii) אזור נאות חובב, 14/06/2018 © נעם שגב

מניפנית מצויה (Ptyodactylis guttatus
מניפנית אילתית (Ptyodactylus hasselquistii) 
מניפנית גלילית (Ptyodactylus puiseuxi)
ישימונית מצויה (Stenodactylus sthenodactylus
ישימונית תמנע (
Stenodactylus doriae)
ישימונית רביבים (Stenodactylus petrii) 
חרדון מצוי (Laudakia stellio)
ממיני הלטאות השכיחים בארץ. חרדונים נצפים לעתים קרובות ביישובים, כולל בערים הגדולות: הזדמנות לזהות דפוסי התנהגויות חדשים המותאמים לסביבה העירונית, כדוגמת ציד לאור פנסים בשעות חריגות ועוד.


חרדון מצוי (Laudakia stellio).  צאלים, 07/2018.   יעקוב רזניק ©

חרדון חולות Trapelus savignii
המין מוכר היום מאזורי חוליים בלבד, אך באופן טבעי אינו מוגבל לשטחי חולות נודדים. גודל אוכלוסיית המין הולך ומצטמצם בכל שטחי תפוצתו, בעיקר בעקבות הרס בתי גידול. בעבר הוא היה מצוי בישראל גם באזור מישור החוף שהגדיר את קצה גבול התפוצה הצפוני העולמי של המין, אך נראה כי בתחומי הארץ הוא שרד רק בחולות הנגב המערבי. כאמור, באופן טבעי הוא מצוי גם מחוץ לשטחי חולות מובהקים, בשוליהם, כך שלמעשה קטן אזור התפוצה בישראל בצורה משמעותית ביותר. מרבית אוכלוסיית חרדוני החולות מצויה במצרים. על פי ההערכות, כ- 80% מאזור תפוצתו בסכנה: הוא מצוי תחת איום של הרס בית הגידול הטבעי, ואיסוף לא חוקי של אספנים.
חרדון מדבר Trapelus pallidus
חרדון סיני Pseudotrapelus sinaitus
חרדון צב מצוי (Uromastyx aegiptia)
כולל דיווח מאזור אילת (רעי סגלי,  02/03/2018)
זיקית מובהקת (Chamaeleo chamaeleon)
בין היתר, התקבלו השנה גם דיווחי דריסה: כולל משטח חולי במישור החוף (דריסה על ידי רכב שטח). זהו לא דיווח ראשון מסוגו, ונראה שדריסה בשטח יכולה להוות גורם סכנה ממשי: עליו לבוא לידי ביטוי בתכנון צירי תנועה בשטחי בר. מבין הזוחלים, ידוע לנו על מספר מיני לטאות ואף נחשים שנדרסו בשטח: באחד המקרים דווח על דריסה מכוונת.
נחושית עינונית (Chalcides ocellatus)
נחושית נחשונית (Chalcides guentheri
נחושית חולות (Sphenops sepsoides)
חומט מנומר (Eumeces schneideri)
חומט מנומר דרומי Eumeces schneideri schneideri)
הניסיונות לאתרו במספר אתרים בצפון הנגב בהם נצפה בעבר כשלו. 
חומט גמד (Ablepharus rueppellii)
אינו נצפה ומזוהה בקלות למרות היותו פעיל יום: זהו זוחל ביישן אשר מתגלה לעתים קרובות רק כאשר הוא נמלט למחסה, אז גם עשוי להשיר את זנבו.
חומט פסים (Trachylepis vittata)
חומט רפואי (Scincus scincus)
לטאה זריזה (Lacerta laevis)
לטאת חרמון ("לטאה חרמונית" Lacerta kulzeri)
נצפתה בחרמון (יוסף ג., 29/06/2018 ואחרים)

לטאה זריזה, Lacerta laevis.
לטאה זריזהLacerta laevis. אזור רמת רזיאל, 07/04/2018         © משה קלוקובסקי

עינחש עדינה (Ophisops elegans)
שנונית נחלים (Acanthodactylus boskianus)
שנונית האז (Acanthodactylus opheodurus)
זיהוי שנונית האז בשדה דורש תשומת לב מיוחדת, כדאי ללמוד ולהכיר את המין כדי להבדילו משנונית נחלים.
שנונית מצרית (ארוכת כף) Acanthodactylus aegyptius
בדומה למין הקודם שהוזכר,  גם זיהוי מין שנונית זה בשדה דורש תשומת לב.
מדברית עינונית (Mesalina guttulata)
שנונית באר שבע (Acanthodactylus beershebensis)
נצפתה באתרים מוכרים. 
שנונית שפלה (Acanthodactylus schreiberi)
כח אפור (Varanus griseus)
קמטן (Pseudopus apodus)
לטאה ירוקה (Lacerta media israelica)


זעמן זיתני (Platyceps collaris). אזור בית גוברין, 27/04/2018.  נעם שגב ©

נחשים Serpentes
נחשיל מצוי (Typhlops vermicularis)
נחשיל חד ראש (Letheobia simoni
מדווח לעתים נדירות: האם מיעוט התצפיות במין קשור לזיהויו בשדה, פעילותו, או שהוא אכן נדיר בהרבה מקרובו הנחשיל המצוי? 
חנק (Eryx jaculus) 

נזכיר תצפית אחת יוצאת דופן: נעם שגב דיווח (12/08/2018) על פרט שנמצא משוטט על מדרכה סמוך לאוניברסיטת ת"א.
זעמן שחור (Dolichophis jugularis)
שלוון  טלוא  ראש (Eirenis rothii)
שלוון  קווים (Eirenis decemlineatus)
שלוון  אזורים (Eirenis coronella)
שלוון  קולר (Eirenis levantinus)
נחש כיפה Macroprotodon cucullatus) 
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer
בדומה לצפע, המין נצפה לעתים קרובות ביישובים ובבתי מגורים. מכיוון שהמינים דומים הוא מזוהה לעתים כצפע, ומושמד: התקבלו עדויות מצולמות לכך. במידת הצורך, בבקשה: קראו ללוכד, הימנעו מסיכון מיותר ומפגיעה בבעלי חיים.

זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer)
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer). מבוא דותן, 21/02/2018.  נעם שגב ©

נחש מים (Natrix tessellata)
זעמן זיתני (Platyceps collaris)
נזכיר תצפית יוצאת דופן של משה קלוקובסקי:
פרט אשר נצפה בעת שטרף שממית בתים (ירושלים, 11/2018). תצפיות החורף בנחשים הן נושא מעניין, אנו מקווים שמידע הנאסף כאן יאפשר לאפיין את פעילות החורף של מינים אחדים.

זעמן אוכפים (Platyceps rogersi)
נראה שאנו לא מכירים את זעמני האוכפים  של צפון הנגב, המפתיעים לעתים במופעים והתנהגויות חדשות: נקדיש לכך רשימה נפרדת.
ארבע קו מובהק (
Psammophis schokari)
נחש חולות Lytorhynchus diadema
מטבעון מדבר (Spalerosophis diadema
כרכן קרינים (Elaphe sauromates)
נצפה בחרמון. 

מטבעון מדבר (Spalerosophis diadema)
מטבעון מדבר (Spalerosophis diadema). מצוקי דרגות, 30/10/2018          משה קלוקובסקי ©

תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus)
בין היתר, התקבל דיווח דריסה מעניין מאזור כפר אדומים (יוסף ג. 
26/04/2018)

תלום קשקשים מצוי
תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus). פרט שנמצא דרוס בגלבוע, 25/05/2018  © טוביה קאהן

עין חתול חברבר (Telescopus fallax)
בין התצפיות, גם 
דיווח דריסה מאזור הגלבוע (29/06/2018, טוביה קאהן).
עין חתול אדמדם (Telescopus dhara)
בין התצפיות השנה נכלל דיווח דריסה (roiro).

תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus)
תלום קשקשים מצוי (Malpolon insignitus). אזור יבניאל, 01/04/2018  © dormit

עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali)
פתן שחור (Walterinnesia aegyptia)
במהלך השנה התקבלו תצפיות מעטות בלבד במין המיוחד והמסקרן הזה, כולל תצפית של יוסף (10/06/2018) מאזור כוכב השחר: סביבה מעניינת מאוד, שהמידע אודות מיני החולייתנים בה מועט.
עכן קטן (Cerastes vipera)
נצפה באתרים מוכרים.


עכן קטן Cerastes vipera   נגב מערבי, 08/2018    © galitm

עכן חרטומים Cerastes cerastes
נצפה בחולות צפון מערב הנגב.
אפעה (Echis coloratus)
המין נצפה בנגב, בערבה, במדבר יהודה (כולל ביישובים בשומרון), בבקעת הירדן ובגלבוע. 

אפעה מגוון, Echis coloratus
אפעה מגווןEchis coloratus. מדבר יהודה, 10/07/2018. © יוסף ג.

מחרוזן אוכפים Micrelaps tchernovi
המין נצפה בצפון בקעת הירדן.
מחרוזן הטבעות Micrelaps muelleri 
נראה שתפוצת שני מיני המחרוזן אינה חופפת במידה רבה, אך בכל זאת: חלק מהתצפיות נותרות עם זיהוי ברמת הסוג. נחשים אלו נצפים לעתים רחוקות למדי, בין היתר בשל מימדיהם הקטנים ופעילותם מתחת לפני הקרקע.

צפעון שחור (Atractaspis engaddensis

צפעון שחור Atractaspis engaddensis
צפעון שחור Atractaspis engaddensis  מז' לירושלים, 02/07/2018       © זיו

שפיפון Pseudocerastes persicus
כפי שפורסם כאן בעבר נראה שתפוצתו של המין הפכה למקוטעת עוד יותר.
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
צפעים מתרבים בהצלחה בשטחים מיושבים ונצפים תכופות, התייחסות לנושא תחת "שמירת טבע".


צפע מצוי (Daboia palaestinae). סעד, 15/06/2018.        © יואל עברון

צפע מזרחי (vipera lebetina)
המין 
נאסף בעבר בארץ (Werner, 2016), אך כיום אינו מוכר בה. בינואר 98 פורסם ב-Zoology in the Middle East כי שני פרטים נמצאו באתר המוקם בצידו הירדני של ים המלח, כ-50 ק"מ ממזרח לערד. פרופ' ורנר מתייחס בספרו לאפשרות הימצאותו מחדש, ולכן אף כולל בו ערך אודות המין: אנו מפנים למקור זה לצורך מידע נוסף אודות פרטים המצויים באוספים. בין השנים 2015-2018 המין דווח שוב מאזורנו. ידועים מספר דיווחים מהארץ אך למיטב ידיעתנו הם לא פורסמו, פרטים לא הובאו לאוספים והצלחנו לברר פרטים רק לגבי שניים מהם. במהלך החודשים הקרובים נשלים סקירת אתרים מהם דווח, ונוכל לסכם את הממצאים. 
---עד כאן, תקציר המינים. 
לסיכום, נזכיר ונבקש מכולם להמשיך ולשלוח דיווחי תצפיות בכל מיני הזוחלים. כל תצפית, בין אם במין נפוץ או נדיר ביותר: עוברת תהליך סיווג ובקרה לפני פרסום ושילוב במערכת, בה מרוכזים דיווחים מכל הערוצים: אתר העמותה, יישומונים, וואטסאפ:
- הצטרפות אל קבוצת דיווחי דריסות (לא לזוחלים בלבד).
- הצטרפות אל קבוצת דיווחים ותצפיות  (לא לזוחלים בלבד).
שליחת הודעה פרטית אל קו הדיווחים המאובטח מתאימה להעברת מידע שאינו מתאים לפרסום והפצה. 

הצטרפו אלינו!

מקורות
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p
אמיתי פ., בוסקילה ע., (2001) מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל, הוצאת כתר, ירושלים.
אמיתי פ. (2005) מדריך החרקים בישראל ופרוקי רגליים אחרים, הוצאת כתר, ירושלים.
מנדלוביץ, ר., שפירא, ד.,(2007) אקולוגיה הלכה למעשה חלק ב', משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף המפמרים, הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

Section: 
Section2