זיהוי עטלף עפ"י קול, 10/12/2015

מצורפים תצלומי מסך: הקלטת עטלף, אשר נצפה סמוך ליישוב בנגב (04/2015).
האם ניתן לזהות את המין על פי התמונה המצורפת? תדירות השיא היא כ-47 ק"ה.
 

כך נראית ההקלטה בתוכנת Wavesurfer

באותו אתר זוהו בתצפית ובעזרת גלאים (Het) גם עטלפוני בודנהיימר אחדים. אומנם המין בהחלט צפוי להימצא באזור, אך הייתה זו הפעם הראשונה שהמין זוהה במקום.

עטלפון בודנהיימר, Hypsugo bodenheimeri
עטלפון בודנהיימר, Hypsugo bodenheimeri , הקטן שבעטלפי הארץ   © בני שלמון