זיהוי עטלף, 10/01/2016

מצורפת הקלטת שמע מאזור השפלה. בעבר הועלו מספר השערות לגבי זהות הקורא, בכללן ההצעה כי לא מדובר כלל בעטלף. מאחר וחובב עטלפים לא-ישראלי (יש גם כאלה) הציע שנבדוק שוב את נושא הזיהוי, אנחנו פותחים את הדיון מחדש - הפעם בצירוף קובץ ההקלטה (wmv).

האם זהו עטלף? האם ניתן לזהות את המין? את הסוג?

זיהוי עטלף

קובץ ההקלטה זמין הורדה בקישור bat ID

תגובות יתקבלו בברכה.

זיהוי עטלף