זיהוי עטלף, 20/12/2015

...שוב זיהוי עטלף - ושוב מאזור השפלה: האם ייתכן שזהו עטלף מהסוג נישפון (Myotis)? הוקלט במהלך השבוע שחלף.
תדירות השיא 28-30 ק"ה. הפרט המסויים הזה לא נצפה ולא זוהה בשדה בזמן אמת.