זיהוי עטלף, 21/07/2017

תצפיות והקלטות עטלפים במסגרת מן השדה נערכות באופן שגרתי, בפרט באזור השפלה ובמרכז הארץ. במרבית ההקלטות, מזוהים קריאות של עטלפונים לבני שוליים: מין שכיח ביותר, הנצפה במרבית שטחה של הארץ. עם זאת, לעתים רחוקות מזוהים גם מינים נוספים. הקלטות רבות מסווגות כ-ב.מ (בלתי מזוהה), בהיעדר מידע מספק על התצפית, איכות הדגימות וכן סימוכין להגדרה. כיוון שבינתיים עיקר העבודה בתחום הוקדשה לתכנון והקמת הספרייה הקולית (בקולם), הרי שלעתים רחוקות בלבד נמצא הזמן להציג באתר שאלות זיהוי, ומעתה אנו מקווים לעשות זאת באופן שגרתי.

הקריאות המוצגות כאן הוקלטו במהלך הימים האחרונים ביישוב בשפלה. הגלאי הוצב בחצר מבנה הגובל בשטח פתוח: הקריאות הוקלטו בשעה שהעטלפים היו בתעופה, כ-12 מ' מעל פני הקרקע. מבין אלו שזוהו באופן מיידי כשייכות לעטלפון לבן שוליים (קולות איתור, רצפי ציד וקולות חברתיים), כמה קריאות יוצאות דופן אשר ייתכן ושייכות למין / מינים אחרים. האם גם אלו קריאות של עטלפון? במידה ולא, האם ניתן לזהות את המין? ניתן להתרשם ממבנה הקריאה בתמונה המצורפת והנתונים בטבלה, למעט הזמן בין שתי קריאות: 60.5 מ"ש.

זיהוי עטלף
תמונה 1: קריאות עטלף: TEx10

קולות עטלפים
תמונה 2: תדירות שיא - 34.9, משך 12.3

Section: 
Section3