זיהוי עטלף, 23/09/2016

והיום, הקלטה מעניינת מאוד מאזור המרכז דווקא: עטלף שהוקלט בשטח בנוי. הוא נצפה במעוף למשך פרק זמן קצר ביותר, בתנאים קשים, ולכן לא ניתן להוסיף פרטים לגבי צורת המעוף, מהירותו וכיו"ב. העטלף חלף במהירות בין שני מבני מגורים (בני 4 קומות) וחמק לשטח גן ציבורי סמוך, שבחלקו מוצל על ידי עצי מכנף נאה.
מה ניתן להסיק מהתמונות המצורפות ומתצפיות נוספות שנערכו באזור?
אולי המסקנה הראשונה והחשובה ביותר עבור הצופים הפעילים, היא שבישובים במרכז הארץ מצויים מיני עטלפים שאנו לא מכירים - כדאי להתעמק בזיהוי, ולא לזהות באופן אוטומטי כל עטלף בעל קריאות FM כעטלפון לבן שוליים. לגבי זהות העטלף בתצפית זו - אנו ממתינים לחוות דעת נוספות, מי שיש בידו לסייע בעניין - יבורך.

Section: 
Section2