זיהוי עטלפים

במערכת מצטברים דיווחי תצפיות עטלפים, אשר טרם סווגו בהתאם לנהלים ולכן לא מופיעים על מפת התצפיות הכללית. מצורפים כאן תצלומי מסך של הקלטות ZC, האם ניתן לזהות את המינים?

כל ההקלטות: שטחי מושבים באזור השפלה. הגלאים הוצבו באזור בנוי, הגובל בשטח חקלאי.

מוזמנים להתייחס:

 זיהוי עטלף
 זיהוי עטלף: הקלטה מס' 1

 

 זיהוי עטלף
 זיהוי עטלף: הקלטה מס' 2

 

 זיהוי עטלף
 זיהוי עטלף: הקלטה מס' 3

Section: 
Section1