זיהוי עטלפים, 04/08/2016

בתמונות המצורפות תצלומי מסך, המאפשרים לראות כיצד נראות קריאות עטלפים המוצגות באופן גרפי באמצעות מחשב. העטלפים הוקלטו במישור החוף, בשטח מיושב הגובל באזור חקלאי. העטלפים הוקלטו באמצעות גלאי FS, אך בתמונה הראשונה מוצגות הקריאות ב-ZC, כיוון שזהו הייצוג שלרוב נוכל להשתמש בו באמצעים הזמינים.

זיהוי עטלף
זיהוי עטלף

לצורך הדיון, נניח לזיהוי שבוצע בשדה ונתרכז בזיהוי על פי הקולות בלבד: נראה שהתבנית הכללית של הקריאות מתאימות לעטלפון לבן שוליים, אך כמה מהן בתדירות גבוהה יותר:
האם מדובר בשני מינים שונים?

זיהוי עטלף
זיהוי עטלף

Section: 
Section1