זיקית מובהקת, 03/09/19

שרה רוטקופ צפתה בזיקית (דווח באמצעות הוואטסאפ) אשר מפגינה יכולות הסוואה מרשימות. 

זיקית
זיקית מובהקת Chamaeleo chamaeleon  © שרה רוטקופ 

בנוסף להיותה מוסווית היטב על גבי שיח הגרניום היבש, מה עוד ניתן ללמוד מהופעתה הבהירה של הזיקית?

זיקית מובהקת,  Chamaeleo chamaeleon  © שרה רוטקופ
זיקית מובהקת Chamaeleo chamaeleon  © שרה רוטקופ 

 

Section: 
Section1