זעמן מטבעות

במהלך השבוע האחרון התקבלו מספר תצפיות בנחשים, סקירה תפורסם בשיממון הבא שיופרח בקרוב. בכל זאת, התצפית שדיווח אתמול ברק דותן מעמק חרוד שווה אזכור משל עצמה: זעמן מטבעות נצפה בשעת לילה טורף זיקית ים תיכונית.
כדאי להפנות תשומת לב לפרטים הבאים:
א. הזיקית שנטרפה היתה פרט בוגר. אומנם ידוע שזעמנים בוגרים עשויים לטרוף צפעים צעירים, אך ככלל לטאות בוגרות לא מוזכרות בספרות הפופולרית כמרכיב בתפריט של זעמן מטבעות.
ב. שעות פעילות: זיקיות פעילות בשעות היום, לרוב היא נצפית אורבת לטרף על גבי שיח או עץ. זעמן מטבעות מוכר גם הוא כפעיל יום, אם כי גם פעילות לילית ידועה במין זה ונצפית לעתים תכופות.

זעמן מטבעות  (Coluber nummifer) טורף זיקית ים תיכונית (Chamaeleo chamaeleo recticrista
זעמן מטבעות  (Coluber nummifer) טורף זיקית ים תיכונית (Chamaeleo chamaeleo recticrista. עמק חרוד, 01/07/2014    © ברק דותן