חוק וסדר

התנהלות תקינה וחוקית היא אחת מאבני היסוד של מדיניות סביבתית.

עמותת מן השדה לא עוסקת בעניינים מדיניים או פליליים, אך לצערנו פוליטיקאים ועבריינים (כולל עבריינים שהם גם פוליטיקאים) עסוקים מאוד בעניינים סביבתיים, ולכן אין ברירה אלא להזכירם כאן.
בהתייחס לנושאים שאנו עוסקים בהם, הקמת הממשלה הנוכחית היא קטסטרופה. אסון סביבתי.

עכן קטן

בעלי תפקידים רשמיים ואנשי אקדמיה רבים העוסקים בהגנת וחקר הסביבה נמנעים מלהתייחס להקמת הממשלה החדשה, ומתחמקים מכך בטענה שהם מנועים מעיסוק פוליטי. תמוה, שכן בענייני שכר ופנסיה הם לא ממהרים להתרחק מהפוליטיקאים, ונמנעים מהבעת ביקורת על פקידי הרשויות. עמותות רבות תלויות באותם פקידים על מנת לממן את פעילותן, ופעיליהן בוחרים להצדיק את האיוולת (לכידת נחשים) או פשוט לשתוק.

מה אתה מצפה מבעלי תפקידים (כולנו)?
לזכות השתיקה פוטנציאל רב (ע"ע הנשיא הנוכחי, שר הפנים ועוד) ואנו מקווים שיבחרו בה למען רווחתנו הנפשית. עם זאת, היא שמורה לסמרטוטים ואנחנו בוחרים בפעולה:
נמשיך לעסוק בפיתוח כלי ניטור מתקדמים לטובת המשתמש הפרטי, וכמובן לכתוב ולפרסם ממצאים וביקורות בהתייחס לפעילות הרשויות. אני לא מבקש להימנע מפעולות ממשק ואכיפה, להשבית מעבדות, לעצור פרסומים וכיו"ב אלא, לכל הפחות: להביע דעה ועמדה בגלוי. זה הצעד הראשוני בכיוון המעשי. מכאן אני מקווה שנוכל להמשיך יחד, הלאה.

זהו תנאי לכל שיתוף פעולה עם מן השדה.

א.ו

Section: 
Section1