חזיר בר, 20/09/2015

חזיר בר (Sus scrofa)  מוזכר במקורות רבים כגדול שבמיני יונקי הבר שנותרו באזורנו, אך לאחר ההשבה לטבע של כמה מיני פרסתנים, מצויים בשטחי הבר יונקים גדולים ממנו. חזירים הם בעלי חיים חברתיים, ולעתים קרובות נצפים פרטים רבים יחד: עשרות רבות עשויים להיראות יחד בתא שטח מצומצם, בקרבת אתר שתייה או מזון. עם זאת, מחוץ לעונת הרבייה נראים זכרים בוגרים פעילים כבודדים.

השבוע נוספה תצפית (omer.b.n, 19/09) בתשעה חזירי בר, אשר נראו דרומית לראשון לציון (. (תצלום מצורף


חזיר בר (Sus scrofa). אזור ראשון לציון, 19/09/2015         ©omer.b.n

יש לציין כי אומנם נראים חזירים מתגודדים סמוך למאגרים ולבריכות, לעתים אף שוחים, ומתקבל הרושם שהם חובבי מים, אך הם מסוגלים להתקיים גם בתנאי יובש. מנדלסון ויום- טוב (1987) מתארים ניסוי במסגרתו ניזון חזיר במשך כחודש וחצי משעורה וגזר בלבד (כלל לא שתה). למרות שלא ניתנו לו מים, הוא התקיים ושמר על משקלו.


חזיר בר,  אזור נווה אילן, 05/03/2015.      © נדב כנען

חזירים ניצודים באלפיהם ברחבי האזור מדי שנה. בתקופת המנדט הבריטי, המין ככל הנראה נעלם כליל מישראל בעקבות ציד. מאז קום המדינה, האוכלוסייה גדלה ותחום התפוצה התרחב. הוא מוגדר כמזיק לחקלאות, וככזה הוא ניצוד וניתנים היתרים לחסלו בשטחים מוגדרים.

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י,(1987) .  החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.