חיצית שונת כתמים Ischnura Pumilio

שם אנגלי:  Small Bluetail

גודל:  שפרירית קטנה (2.5-3 ס"מ).

בית גידול:  מים עומדים רדודים בד"כ עם צמחיה דלילה.

תפוצה: מכמעט בכל אירופה, וכן מצפון אפריקה והמזרח התיכון עד סיביר ומונגוליה.

בישראל מעופפת בצפון הארץ ובעיקר בעמק החולה.

עונה:  מעופפת מסוף מרס-סוף ספטמבר (ע"פ נתונים מטורקיה).  

סימני זיהוי:
זכר-  צידי החזה ירוקים  או כחולים, ובאותו צבע גם פסי הכתף (אנטהומרל).
החלק העליון של הבטן כהה, הפרק התשיעי וחלק מהפרק השמיני של הבטן כחול.  כתמי הכנף (פטרוסטיגמה) לא זהים בגודלם (גדולים בכנף הקדמית מאשר האחורית) – ומכאן שמה העברי.


נקבות- בסוג חיצית הנקבות דומות מאוד וההבדלה ביניהן קשה ולא תמיד אפשרית.

מינים דומים:
זכר- כל בני הסוג חיצית, כמו גם חניתית היאור מאוד דומים זה לזה, וצריך להתעמק כדי לזהות בוודאות.
 

חיצית שונת כתמים Ischnura  Pumilio
חיצית שונת כתמים Ischnura  Pumilio, זכר © דוד קוטר

Section: 
Section1