חם בגלבוע - עין חתול חברבר

עין חתול חברבר (Telescopus fallax) הוא מין נחש לילי שכיח למדיי בחבל הים תיכוני, אשר נצפה לעתים קרובות גם באזורים מיושבים1.

ככל הנראה לטאות מהוות את עיקר מזונו בטבע, אותן הוא מאתר באמצעות חוש הריח המפותח. שמו המדעי של המין2 מתייחס למפגני האיום המרשימים שהוא מציג כשהוא מרגיש מותקף:
הנחש משטח את ראשו, מפתל את צווארו ונושף. עם זאת הוא ממעט לנשוך, אינו מסוכן לאדם ומכאן fallax, שפירושו בלטינית מטעה.

תצפיות במין מדווחות לעתים קרובות. בתצלום המצורף: פרט אשר נצפה בגלבוע (ברק דותן).

עין חתול חברבר (Telescopus fallax)
עין חתול חברבר (Telescopus fallax)  אזור הגלבוע, 27/08/2015.     © ברק דותן

ביבליוגרפיה
1אמיתי פ., בוסקילה ע., (2001) מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל, הוצאת כתר, ירושלים.
2ארבל, אברהם (1984)
אנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל. כרך זוחלים ודו חיים. משרד הביטחון - ההוצאה לאור, החברה להגנת הטבע.

Section: 
Section12