חרדונים בלילה

עומר גולן דיווח על חרדון מצוי שנצפה בחשיכה (02/05/2013 - 21:30).

מוזמנים להתייחס: חרדונים בלילה

 

חרדון מצוי.  צאלים, יעקב רזניק ©

לרשימה שפורסמה במן השדה בעניין חרדון מצוי:

חרדון מצוי דרומי / חרדון מצוי צפוני