יונקים, 18/04/19

בסרטון הבא נראים מספר מיני יונקים, אשר צולמו באמצעות מצלמת שביל באזור יד בנימין - טל שחר. בעוד גירית מצויה נראית ומזוהה בקלות, הרי שלגבי מין הטורף הנראה בחלקו האחרון של הסרטון הועלו מספר הצעות: האם ניתן לזהות את המין? 

Section: 
Section3