ישראל אהרוני Israel Aharoni

לאחרונה ציינו את תאריך פטירתו של פרופ' ישראל אהרוני, שהיה אחד מראשוני חוקרי החי באזור (1946-1882).

לא בכדי זכה אהרוני לכינוי "הזואולוג העברי הראשון", ותרומתו להכרתנו את עולם החי באזור ניכרת היטב עד היום. ספרו "זיכרונות זואולוג עברי", זמין בחנויות הספרים הלא נבחרות, והוא מומלץ: לא רק בשם העניין הזואולוגי שבו, כי אם גם בשם גישתו המקורית של אהרוני לזואולוגיה.

קריאה נוספת
מסע אחר
ישראל אהרוני: זכרונות זואולוג עברי
עיתון "דבר"
הודעה על פטירתו של פרופ' אהרוני 
אייל הכרמל 
הפרט האחרון ממין זה שנאסף בטבע, ניצוד בשנת 1912 לבקשתו של ישראל אהרוני.
אוגר זהוב
כיום, מוכר המין כחית מחמד וכחית מעבדה אולם זהו מין בר. אהרוני אסף נקבה ושנים עשר גורים במדבר הסורי, ככל הנראה היא מקורם של מרבית הפרטים המוחזקים בשבי:
ערך מקוצר ב-Ynet
עמוד המין ב-ADW

 

 

Section: 
Section3