מוח של ציפור??

סביר כי ברגע זה אחד מספריו של מאיר שלו מצוי בידיהם של כמה מאיתנו, הרי הוא מפליא לתאר בכתיבתו את הסביבה. חרף מאמצינו, לעתים נדירות אנחנו מצליחים לאתר בהם חשדות לאי דיוקים בהתייחסו לטבע הארץ, ואלו עתידים ממילא להתפוגג בסבך העלילה. בספרו "פונטנלה", הוא מעמת אותנו עם הביטוי המביך "מוח של ציפור". אדם המכונה כך, לא צפוי ליהנות מרווחי חברת ההזנק שהקים או מהצלחות במישור האקדמי. יש להניח שהוא נדון לכלות את ימיו בעשייה פוליטית, או בבית הסוהר (לא חשוב הסדר): עלינו להודות כי ציפורים לא הצליחו לבסס את מעמדן כבעל חיים חכם. 

בכל זאת, נחמה פורתא למשפחת יופה: "מוח של ציפור" עשוי לקבל משמעות מחמיאה יותר. מיני עופות אחדים מפגינים יכולות מפתיעות, המעידות על כישורים קוגניטיביים יוצאי דופן בתחומים שונים בהם פתרון בעיות והתמצאות במרחב. ספר מאת Nathan Emery מציג סקירה עדכנית של הנושא, הכוללת ממצאים חדשים ומסקנות מפתיעות באשר ליכולותיו של "מוח של ציפור". נמצא כי בכמה היבטים, הן עשויות להשתוות לאלו של מיני יונקים ואף להתעלות עליהם.

Bird Brain: An Exploration of Avian Intelligence
BIRD BRAIN: AVIAN INTELLIGENCE

ועכשיו, למשהו שגם אותו "מוח של ציפור" יכול לבצע בהצלחה:
דיווחים, כבר שלחת דיווח היום
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

קריאה נוספת

Emery, NJ & Clayton, NS. (2012). Do birds believe in magic? In: Povinelli, DJ (Ed.) World Without Weight (p. 223). Oxford University Press: Oxford.

van Horik, J, Clayton, NS & Emery, NJ. (2012). Convergent evolution of cognition: Corvids, apes and other animals. In: Shackleford, T & Vonk, J (Eds.) The Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology (pp. 80-101). Oxford University Press: New York.

Emery, NJ. (2013). Insight, imagination and invention: Tool understanding in a non-tool-using corvid. In: Sanz, C, Call, J & Boesch, C (Eds.). Tool Use in Animals: Cognition and Ecology (pp. 67-88). Cambridge University Press: Cambridge.

Clayton, NS & Emery, NJ (2015). Avian models of human cognitive neuroscience: a proposal. Neutron, 86, 1330-1342.

Emery, NJ & Clayton, NS (2015). Do birds have the capacity for fun? Current Biology, 25, R16-R20.

Emery, NJ (2016). Evolution of learning and cognition. In: Call, J, Burghardt, G, Snowdon, C & Pepperberg, I (Eds.) APA Handbook of Comparative Psychology. APA Press: Washington DC. In press. 

Emery, NJ (2016). The evolution of intelligence. In: Callan, H (Ed.) International Encyclopaedia of Anthropology. Wiley-Blackwell: Oxford. In press. 

 

קישורים:
THE FEATHERED APE

Section: 
Section1