מידע ודיווחים

באתי, ראיתי, דיווחתי: מה נעשה עם המידע? לאן מועברים הנתונים?
ברשת פועלים פורומים, קבוצות, דפי פייסבוק, אתרי אינטרנט רבים ועוד: מדוע לשלוח דיווחים באמצעות מן השדה?
האם לא חשוב יותר לדווח ל- א'? אולי ל- ב'?
שאלות אלו נשמעות מפעם לפעם, ואנחנו בדרך כלל מסתפקים בהפנייה אל הדף "אודות" כתשובה. לקראת פרסום הסיכום השנתי, נתייחס לשאלת הדיווחים כשלעצמה.

בחזרה למקורות
"חסיד שוטה" כינו חז"ל את מי שמתלבט בשאלות שכאלו; התשובה בגוף השאלה. אין צורך להכריע בנושא החשיבות או להתחבט בשאלת "למי לדווח?" מן השדה היא מערכת, מאגר נתוני הדיווחים משמש בה כרכיב, ולא יעד סופי. אנו לא "אוספים דיווחים" כדי שאולי אנחנו או גורם מסוים ישתמש בהם למטרתו ביום מן הימים, ולכן כלל לא נדרשים להחליט למי יש יותר חשוב. 

כפי שיודע כל משתמש במערכת, כל התצפיות שדיווח מופיעות בדף האישי: הן מוצגות על גבי מפה, והנתונים זמינים לייצוא כקובץ טקסט הניתן לייבוא לתוכנות GIS שונות. כלומר, המידע אומנם מועבר למערכת לצורך סיווג ובקרה, אך זו לא תחנתו הסופית. רבים במערכת משתמשים במן השדה למעקב אחר הסביבה הטבעית במקום מגוריהם, ניטור אתרים קבועים, תיעוד סיורים, עבודות חקר בבתי ספר ועוד: עלינו להעמיד לרשותם את שנדרש לצורך זה ואף לסייע להם בכך - מפות, השאלת ציוד (מצלמות, גלאים ואחרים) ועוד.

מתוך חזון העמותה:
"בטבע הסובב אותנו אצורים נכסים מדעיים, חברתיים ותרבותיים. העמותה פועלת על מנת לטפחם, תוך שהיא מנצלת את הפעילות לשימור ומחקר המגוון הביולוגי. הסביבה היא המכנה המשותף הרחב ביותר לכולנו, ובחזון העמותה כלל הציבור פעיל במאמץ משותף להגן עליה. במסגרת זו נרקמים שיתופי פעולה בין אנשים וגופים, ובמן השדה מפותחות שיטות המסייעות לכך ומקדמות זאת. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לקהל המשתמשים הצעירים, מתוך הכרה בחובתנו להבטיח שיגדלו ויתפתחו בסביבת חיים בריאה ומקיימת. המערכת מספקת עבורם כלים מתקדמים להכרת הסביבה, מחקר ולימוד משותף: באמצעים העומדים לרשותנו כיום, ניתן לנצל כל טיול בשעות הפנאי והלימודים לסיור לימודי ברמה הגבוהה ביותר, שתוצריו אף באים לידי ביטוי ברשויות ובאקדמיה."

Section: 
Section5