מיזם האשפים יוצא אל הדרך!

כולם מוזמנים להצטרף לפעילות ראשונה מסוגה. מטרתה לאפיין את דפוסי הפעילות העונתיים של האשפים באזור, שהם בגדר תעלומה: אשפים מופיעים ונעלמים ממושבתיהם ומאזורי שיחור באופן לא צפוי. זהו עטלף המסוגל לטוס במהירות מאות ק"מ בלילה, ולכן המעקב אחריו קשה ביותר. על מנת להצליח בגילוי סודם של האשפים, עלינו לערוך תצפיות במקומות שונים על ידי צופים רבים – במקביל. אפליקציה ייעודית פותחה במיוחד לצורך זה וכעת, מקץ חודשים במהלכם נערכו ניסויים, היא מוכנה לפעולה. הנתונים שייאספו על ידי המשתתפים במיזם ינותחו על ידי המעבדה לתפיסה חושית וקוגניציה במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ללא קהל משתמשים גדול, לא נבין מדוע מופיעים ונעלמים האשפים באורח כה מסתורי - הצטרפו אלינו!


אשף מצוי, Tadarida teniotis. מעופף מהיר המיטיב לצוד פרפראים באוויר      © Brock Fenton

רקע
העטלף אשף מצוי Tadarida teniotis)) נצפה באתרים רבים ברחבי הארץ. מתצפיות שנערכו בו עד היום, כמעט ולא ניתן להסיק לגבי דפוס הפעילות העונתי של המין. המידע אודותיו בארץ מועט, ובהשוואה בין מקורות שונים ניתן למצוא סתירות. הממצאים מהשטח אינם מספקים תשובות ברורות:
אין אחידות בזמני הופעת אשפים במושבות הרבייה
יש שנים בהן המושבות מאוכלסות בחורף, ושנים בהן המושבות ננטשות בתקופה זו. אלו אחריהן נערך מעקב מצויות ביישובים, ולכן ייתכן שאכלוס ונטישת המושבות קשורים בפעילות האדם.
תצפיות באשפים פעילים
ניתן לשמוע אשפים מבלי להיעזר בגלאי: קולותיהם העוצמתיים נשמעים היטב באוזן אדם. כיוון שאין צורך בציוד ייעודי ניתן לצפות שיהיה מידע רב בנושא, אך גם בהסתמך על תצפיות אקראיות באשפים פעילים, בינתיים לא ניתן להגיע למסקנות.

ראשונה מסוגה?
כיוון שכתבנו שזוהי פעילות ייחודית ראוי שנסביר בקצרה. רבים מאיתנו השתתפו בסקרי נדידה של עופות, ומעבירים לעתים דיווחים למוקד חיל האוויר בראותם להקת עופות בשמיים - מה מיוחד בעטלפים?
מקרה האשפים שונה כיוון שלהבדיל מהנעשה בנדידת עופות, אנו לא מנסים לצייר נתיב תנועה בהסתמך על תצפיות מעמדות קבועות או לכידת פרטים מטובעים, אלא שואפים לקיים מדגם רציף ככל האפשר. עופות ממושדרים מספקים תמונה דומה, אלא שגם מספר הפרטים הממושדרים וגם משך הזמן שמתקבלים מהם נתונים, מוגבלים ביותר. במקרה האשפים, שיטת איסוף המידע בשילוב מס' דוגמים גבוה יגביר את רציפות המדגם במרחב.

לפתור את תעלומת האשף
על מנת לפענח את סודם של האשפים, פותחה אפליקציה ייעודית בעזרתה נוכל להצליב מידע ונתונים ממקומות רבים. כדי לקיים מדגם רציף, היא אינה מתעדת רק את מספר העטלפים שנצפו אלא את כל תהליך התצפית*. אין לכך השפעה על הפעילות בשטח, אך כדאי לדעת שפעילות זו שונה מסקרים המוכרים לנו, וכן שיש חשיבות רבה למספר הדוגמים הפעילים.

*הנתונים אינם "דיווחי נוכחות" (presence only records), כמקובל במערכות ציבוריות-שיתופיות.

כיצד משתמשים באפליקציה? מדריך בדף הבא >>>


אשף מצוי, Tadarida teniotis. האוזניים גדולות, צבע הפרווה אפור-כהה/חום.    © עזרא חדד