מישהו שומע אותי?

על מנת להשתתף במיזם האשפים יש לוודא שביכולתך לשמוע את קריאותיהם. כיוון שתצפיות בהן נשמעו אשפים משמעותיות באותה מידה כמו תצפיות בהן לא נשמעו עטלפים כלל, חשוב לוודא שביכולתך לשמוע את הקולות. ברקע הסרטון המצורף נשמעות כ-10 קריאות אשף. אנשים רבים אינם מסוגלים לשמוע את הקולות הגבוהים: זוהי הזדמנות לערוך בדיקה עצמית.

Section: 
Section2