מכתבים למערכת

חרף השאיפה להימנע מכך, לעתים עלינו להתייחס במפורש למהלכי הממשלה. לכן, הבקשה לכתוב על פועלו של שר האוצר בעניין כלים חד פעמיים מתקבלת כלגיטימית. לטובת מי שטרם עודכן, נסביר כי הנ"ל פרסם צו לביטול מס על כלים אלו מבלי שניתן לכך נימוק: "כל שנכתב הוא כי הציפייה היא שהורדת המס תוזיל את הכלים החד פעמיים לציבור" (נתי טוקר, The Marker). אומנם מפתה לעסוק בהשלכות הכלכליות והסביבתיות של ההחלטה כשלעצמה, אך אני מבקש להימנע מכך. תחת זאת, אתייחס אליה כאל חיזוק להנחת היסוד לפיה אנשים לא הוגנים במוסדות השלטון מנטרלים את המדינה מיכולתה להשתית מדיניות סביבתית. הממשלה החדשה מהווה אסון טבע: לא בגלל עמדות מדיניות, השקפות בעניין חוקה ומשפט וכיו"ב, אלא בגלל שהיא מרסקת את המסגרת המעגנת את מרבית התקנות הסביבתיות. לו היינו מתמודדים עם אנשים ישרים והגונים, הייתי מתכבד להשקיע בסקירת ספרות בנושא צריכה ביתית של כלי פלסטיק, חלופות אפשריות ועוד. אולי אף הייתי נעזר בצוותי המומחים מטעם השר שחקרו את הנושא והעמיקו בו, טרם התקבלה ההחלטה (...). כעת, תהיה זאת טעות להסיט את תשומת הלב מעיקר הבעיה. בעבר התייחסתי כאן לבעלי התפקידים הרלוונטיים כאל פושעים, אך כנראה שהעבריינות תוכשר בקרוב בחוק ולכן יש לדייק את ההגדרה, ואף לקשרה לדיון הציבורי הרוחש כיום.

 


 

כבודה של הדמוקרטיה במקומו מונח, אך הפגיעה בה אינה מהווה סכנה מיידית. האיום על מגוון המינים לא מושפע ישירות מהרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואף לא מניסיונו הצבאי של שר כזה או אחר. בהיבט הסביבתי, הבעיה היא שחיתות. יכולתה של המדינה להגן על המשאבים הסביבתיים המקיימים אותנו, אובדת כאשר האחריות עליהם מופקדת בידי גורמים מושחתים. החלטת שר האוצר כפי שפורסמה נטולת נימוקים של ממש, אך ברור שישנם כאלו. הם מוסתרים, ולא מחשש לפגיעה בביטחון המדינה אלא משום שהם חסרי בסיס. שורשיהם יונקים מהקרקע הפוריה של הסכם קואליציוני כזה או אחר, אשר לפחות אחד מבין החתומים עליו הוא עבריין מורשע / נאשם בפלילים וכיו"ב. 

פרסום כלאחר יד של החלטה בעלת השפעות רחבות כל כך, מבשר רעות לסביבה הטבעית. אנו מקבלים בהכנעה את הסטת תשומת הלב הציבורית מנושאים סביבתיים, אך כדאי להפנים: בפן הפיזי, הסביבה היא המכנה המשותף הרחב ביותר לכולנו. הגנה עליה מחייבת שיתוף פעולה מלא בין אנשים ומוסדות מתחומים שונים, אשר לעתים קרובות מניעיהם שונים ואף מנוגדים. הדרך היחידה להבטיח שיפעלו בהתאם לנדרש, היא מחויבותם המוחלטת לנהוג על פי חוק. הסיבות לכך רבות, ובין היתר קשורות בפוטנציאל הכלכלי הטמון בתעשיות המאיימות על הסביבה, ובכך שחייה ארוכים יותר מאלו של ממשלה ממוצעת.

נאמנות פוליטית לא מספקת עמידות בפני שאיפת אוויר מזוהם או שתיית מים מטונפים. הליצן התורן ייראה פחות משעשע כאשר נתמודד עם מחלות זיהומיות ותחלואת ילדים.

א.ו

Section: 
Section1