מן השדה - מזרחה מכאן

במהלך השנים הקדשנו כאן פרסומים רבים לנושא "מדיניות" הרשויות בתחום ממשק חיות בר באזורים מיושבים, והתייחסנו לצפע כמקרה מייצג: דוגמה מובהקת לפוטנציאל הנזק האדיר הטמון בחבורה מושחתת המופקדת על ניהול משאבים סביבתיים. כשמחברים אדישות לקטל בעלי חיים עם אכיפה בררנית (- מיסודות השחיתות), מתקבל גורם הרסני שנזקיו בלתי הפיכים. בעוד אנחנו עדים למפגעים והשפעותיהם, הרי שדווקא הגופים המופקדים על הגנת הסביבה תומכים ושותפים בהם. במקרים אחדים, בהם הנחש המולאם, הם מהווים גורם מוביל בפגיעה במגוון המינים.

ברור שישראל היא לא המדינה הצפופה היחידה בה חיים אנשים בסמיכות לנחשים וחיות בר, וברור עוד יותר שהמדיניות המיושמת בארץ מובילה לאסון סביבתי. לכן, במקביל למעקב אחרי נזקי הרשויות מעניין לבדוק את הנעשה במקומות אחרים בעולם, גם אם לא בהכרח ניתן ליישם בישראל פתרונות מיובאים.

Changeable lizard (Calotes versicolor)
Changeable lizard (Calotes versicolor)  שכיח ברחבי האי. ©eyalv

בארץ, על מנת להתרשם מסביבה טבעית מגוונת צריך להתרחק ממקומות יישוב. אם כי לצערנו, גם בלב מדבר יהודה פועלים היום בתי מלון המתנהלים באופן פושע (אוי עין גדי, אוי ואבוי לחלה"ט). לעומת זאת, במדינות אחדות בדרום מזרח אסיה, למרות הצפיפות האנושית הגבוהה מתקיים מגוון טבעי מרשים ביותר בסביבות מיושבות. שפע אדיר של אנשים, דוברי שפות שונות, חיים יחד בסביבה עשירה להפליא במינים רבים.

אני נמצא כרגע (כבר כמה רגעים) בסינגפור, שהיא ארץ – עיר קטנה וצפופה ביותר, כ-8000 ק"מ מדרום מזרח לישראל. כצפוי באזורים הסמוכים לקו המשווה ניתן לפגוש כאן בבעלי חיים רבים, גם בקרבת האדם  - ולא בהכרח במינים ידידותיים. כיצד מתמודדים אנשים עם שפע חיות בר בקרבתם? לא מצויים כאן טורפים גדולים כדוגמת רותי ולכן, בהמשך לדיון בנושא הצפע נתייחס לנחשים: התנהלות הרשויות ביחס לחיות בר, ולבעלי חיים באופן כללי, מספקת שיעור חשוב. להמחשת מורכבות הממשק הסביבתי באי הסינגפורי, נציין כי רשימת מיני הזוחלים המקומיים כוללת כ-70 מיני נחשים. פוגשים בהם באופן שגרתי, כמה מהם בוודאי מוכרים לרבים מאיתנו:
פיתון מרושת Malayopython reticulatus
פיתון דם Python brongersmai
קוברה יורקת שחורה Naja sumatrana
צפע גומה ווגלר Tropidolaemus wagleri
צפע גומה חופי Cryptelytrops purpureomaculatus
למעשה, צפע הגומה החופי הוא לא מהמפורסמים אך היה אחד הנחשים הראשונים בהם פגשתי כאן, ולכן הוספתי אותו לרשימה - התצפיות בו לימדו אותי על יחס המקומיים לנחשים. חיה יפהפייה, ולשמחתי גם לא נדירה: בסריקה קפדנית של המנגרובים באתרים מתאימים (מצורף תצלום) ניתן למצוא מספר פרטים במהלך סיור יומי.

מנגרובים סינגפור
צפע גומה חופי (Cryptelytrops purpureomaculatus) - אחד הפרטים אשר אותר באזור המנגרובים. ©eyalv

צפע גומה חופי Cryptelytrops purpureomaculatus
צפע גומה חופי (Cryptelytrops purpureomaculatus) - הפרט הנ"ל בתצלום תקריב. ©eyalv

את הפרט הראשון מצאתי לצד שביל הולכי רגל באזור בנוי דווקא, סמוך לאחד מחופי האי. הצבתי במקום חצובה ונערכתי לצילום, כאשר חבורת נערים מקומיים ניגשה אליי. במשך אותה תצפית, כמו גם באחרות שערכתי מאז, זכיתי לביקורים נוספים של אנשים, ובכולן תגובות האנשים היו דומות: שואלים, מתעניינים, מצלמים. פעם אף זכיתי לעצות והכוונה לנחש נוסף שנצפה בהמשך הדרך. כזכור, מדובר בנחש ארסי הנח לו לצד שביל הולכי רגל. בכל זאת, טרם שמעתי כאן על הרעיון המבריק של לכידת החיה ושחרורה במקום מרוחק. מי שנתקל בנחש, כמו בכל חית בר אחרת, מתבקש לצפות בו באחריות ממרחק בטוח* ולהניח לו. מי שנחש חדר לביתו, יכול לקבל (ללא תשלום) עזרה בהוצאתו על ידי לוכד.

צפע גומה חופי Cryptelytrops purpureomaculatus
צפע גומה חופי (Cryptelytrops purpureomaculatus) - פרט נוסף, אותר בסביבת בתי מגורים. ©eyalv

למדיניות מקיימת ולהימנעות מפגיעה בבעלי חיים סיבות שונות. באסיה, הן נסמכות בין היתר על אמונות ופולחן דתי. לכן, אנשים רבים בארצות מזרח אסיה נמנעים מאכילת בשר, למרות שהם לא בהכרח מודעים להשלכות הסביבתיות של תעשיית זו (קיבלנו תעודה!). לסביבה ולבעלי חיים מתייחסים באופן הראוי, ולצורך העניין גם בני אדם הם בעלי חיים, ומשום כך: לא מפיצים פסולת מזיקה, לא גורמים סבל מיותר, לא מקימים פינות מנגלים בשטחי בר, לא מפעילים חנויות בשמורות (עיין ערך שמורת החולה) וכן הלאה: העיקרון ברור ומובן, גם לאותו מוכר חולצות בגן הלאומי בישראל.  

לכידת נחשים המתרבים ביישובים ושחרורם בשטחי בר, כפי שנעשה בארץ, פוגעת קשות במגוון הביולוגי ומגבירה את הסכנה לאנשים. לכן, תמוה ככל שזה נשמע לכמה מאיתנו: המדינה לא אמורה לעודד זאת, ובוודאי שלא לראות מכך רווח כספי.

פקידים ובעלי תפקידים המשקרים בפה מלא, זוכים כאן ליחס הרבה פחות אוהד מאשר בארץ. ייתכן שאם הייתי מציע לגבות תשלום בעבור הרחקתו של אחד הצפעים שפגשתי בהם, לא הייתי כשיר להקליד עכשיו: עבריינים לא מקבלים כאן משרות בממשלה, אלא עונשים קשים (וכואבים) ביותר. אם החוק לא מתיר לקטול בעלי חיים – כאן זה מובן מאליו שאין להטיל זאת על פקח. אוי למי שיחליט להרחיק על דעת עצמו חית בר ממקומה, וכמובן גם למי שיתעלם מלכידה אסורה של בעל חיים.

הגנה על הסביבה מחייבת שיתוף פעולה בין מוסדות ואנשים אשר לעתים קרובות מניעיהם שונים ואף מנוגדים. הדרך היחידה להבטיח שיפעלו כנדרש, היא מחויבותם המוחלטת לנהוג על פי חוק (אשר נוסח בידי אנשים ישרים). הסיבות לכך רבות, וקשורות בפוטנציאל הכלכלי הטמון בתעשיות המאיימות על הסביבה, ובכך שחייה ארוכים יותר מאלו של ממשלה ממוצעת. לכן, זו המכהנת בארץ מהווה קטסטרופה, וכלל לא בגלל הפגיעה בדמוקרטיה: העבריינות והשחיתות הן המהוות את האיום הגדול ביותר על הסביבה בישראל. 

א.ו

 Oriental Whip Snake (Ahaetulla prasina)
Oriental Whip Snake (Ahaetulla prasina) - נחש עדין ויפה, שכיח יחסית  - גם בגינות באזורים בנויים. ©eyalv

*למצלמה החדשה שלי טווח מיקוד קטן מ- 1 ס"מ! חכו לתמונות הקוברה היורקת.

Section: 
Section1