מן השדה, 04/05/2021

המערכת מוסיפה להתפתח. יישומים חדשים נמצאים בשלבי ניסוי, ואנחנו מקווים שיושלמו בקרוב. הופעתה הקצרה של עזניית הנגב (Torgos tracheliotus), גל יוצא דופן של אירניה (Irania gutturalis) וצרות עשירים נוספות, מעכבות מעט את ההתקדמות. גל נוסף, שגרתי בתקופה זו, שוטף את מרחבי המרשתת: פרסומים המנסים להצדיק את מדיניות הרחקה-ושחרור של צפעים. פניה בנושא אשר התקבלה באמצעות אתר העמותה אמורה היתה להיענות בפרסום זה, אך בעקבות האסון הנורא במירון הוחלט להמתין מעט ולהתמקד בענייני יונקים (מכרסמים ועטלפים).

במהלך הימים האחרונים עודכנו במערכת דיווחים רבים, בהם תצפיות במינים הבאים:

חולדה מצויה  (Rattus rattus)
עד כמה שכיח המין ברחבי הארץ? באזורים מיושבים?
אנחנו מניחים שמיעוט התצפיות בחולדות קשור בהכרח למיעוט הדיווחים במין, אך נראה שזהו רק אחד מבין ההסברים לכך.
עכבר מצוי (Mus musculus)
פסמון psammomys obesus
פרט נצפה סמוך לעין עקב.
גרביל סלעים  (Dipodillus dasyurus)
המין נצפה לעתים קרובות, באזורים מדבריים ובשטחים מבותרים ברחבי החבל הים תיכוני.
מריון מצוי  (Meriones tristrami)
דווח משטח חקלאי באזור השפלה.
נוטריה  (Myocastor coypus
פרא (Equus hemionus)
אשמן גדול  (Taphozous nudiventris)
כפי שפורסם כאן בעבר, המין נצפה גם בשפלה ובמרכז הארץ.
עטלפון לבן-שוליים (Pipistrellus kuhlii)
אפלול מצוי  (Eptesicus serotinus)
רמשן לילי (Nyctalus noctula)
תצפית (הקלטה) אחת מאזור החרמון.

נוטריה (Myocastor coypus)
נוטריה (Myocastor coypus)  נחל עקרון, מזכרת בתיה 05/2021. © eyalv

Section: 
Section1