מן השדה, 19/06/23

בזמן עריכת תקציר תצפיות מן השדה, פורסמה ידיעה על פטירתו של פיניה אמיתי: נפתח ובה, ואת רשימות המינים נשאיר לפרסומים הבאים.

לאחרונה נדחקו נושאי הסביבה עוד יותר מבימת הדיון הציבורי בארץ, ואף הבוערים שבהם זוכים להתעלמות או, לכל היותר, לידיעות שוליים באמצעי התקשורת. אופן הסיקור, ולעתים גם העובדות המסולפות, גורם לכך שלעתים עדיף היה שיידחקו גם משם: המדיניות הסביבתית בארץ מהווה אסון, שהשפעותיו חורגות מגבולותיה. המדינה לא רק נכשלת בטיפול באיומים הסביבתיים, היא כשלעצמה גורמת להם. הטיפול בנחשים שעסקנו בו פעמים רבות ממחיש זאת בזעיר אנפין, ויש כמובן דוגמאות בסדרי גודל שונים: בזמן שמדינות מפותחות משקיעות משאבים עצומים בנושא צריכה ביתית והפחתת פסולת, במשרד האוצר החליטו למלא את עמקי הארץ בכלים חד פעמיים. בשעה שברחבי העולם מכירים בנזקי תעשיית הבשר, לאחרונה נרשם בישראל שיא חדש מבחינת מספר בעלי החיים אשר יובאו לצורך שחיטה. במרוץ להפצת הצפעים לכל רחבי הארץ רשויות המדינה מובילות בפער משמעותי, ואנחנו משתדלים לדלות נתונים ולהתייחס גם להשפעה על מינים נוספים: על כך ועוד בהמשך.

עקרב
 רביבים, 18/06/2023   © דוד ניצן

Section: 
Section1