מן השדה, 29/05/2014

מערכת מן השדה מוסיפה להתפתח, לקלוט משתמשים חדשים ודיווחים רבים מדי יום.
בכל הנוגע לניהול המערכת, בשבועות האחרונים הוקדש זמן רב לעניינים טכניים ומנהלתיים. בכל הנוגע למידע ותצפיות, התכנים מתעדכנים בהדרגה.

מפת התצפיות
בימים אלה נבחנת מערכת חדשה, שבנוסף להצגת הדיווחים על גבי מפות תכלול גם יישומים רבים נוספים.

תצפיות

התקבלו בשבועות האחרונים דיווחים רבים, כשהבולטים שבהם היו במינים הבאים:
יונקים
קיפוד מצוי, עכבר מצוי, גרביל סלעים, דורבן מצוי, נוטריה, ארנבת מצויה, צבי מדבר, עטלף פרי מצוי, צבי מצוי, גירית מצויה (תצפיות בפרטים חיים ודיווח דריסה), שועל מצוי ותן זהוב.

זעמן זיתני (Coluber najadum)
זעמן זיתני (Coluber najadum). עין חרוד  ©ברק דותן

זוחלים
מבין מיני הזוחלים בלט צפע מצוי. התקבלו תצפיות רבות בצפעים מסביבות מיושבות, ובשני מקרים - בצפע בתוך מבנה. מינים נוספים שנוספו הם צב יבשה מצוי, שממית בתים, שממית עצים, מניפנית מצויה, חרדון מצוי, זעמן מטבעות, זעמן אוכפים ועוד.

תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus)
תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus). נופית, 22/05/13    ©ברק דותן

  זעמן מטבעות (Coluber nummifer)
זעמן מטבעות (Coluber nummifer). יגור, 05/13    ©ברק דותן