מפות ותצפיות

מן השדה היא מערכת מידע גיאוגרפי שיתופית (PPGIS) בנושא מגוון המינים. ככזו, מפותחות בעמותה אפשרויות שונות ומגוונות לניתוח ועיבוד הנתונים המתקבלים. סטנדרטיזציה של המידע, בשיטות טכנולוגיות מתקדמות, מאפשרת להשתמש במידע למגוון מטרות ויישומים. 


תמונה 1: כניסה למפה האישית מהתפריט הראשי

דיווחתי תצפית, כיצד אוכל לגשת למידע האישי?

1. מפות אישיות
התצפיות המתקבלות בעמותה (בכל ערוצי הדיווח) כוללות נתוני מיקום, כך שניתן להציג את המידע על גבי מפה. כפתור "התצפיות שלי" בתפריט הראשי, מוביל למפה האישית. ניתן לצפות במפה גם בתצוגת "מסך מלא": יש ללחוץ על הסמן המתאים (תמונה 2).


תמונה 2: מעבר לתצוגת "מסך מלא"

לחיצה על שם המין שבכותרת חלונית המידע (צב יבשה מצוי" בתמונה 2), מובילה לדף המידע של התצפית ומאפשרת לצפות בתמונות ובמידע.


תמונה 3: תצוגת "מסך מלא"

2. טבלאות
לעתים יש צורך להשתמש במידע למטרות אחרות, וייתכן שנידרש להפעיל כלים סטטיסטיים לצורך ניתוח הנתונים. לצורך זה, על המידע להיות נגיש כטבלאות נתונים. יש להתחבר לדף האישי באמצעות הקישור שבראש הדפים (תמונה 4).

נתונים ותצפיות
תמונה 4: גישה לדף הצופה

הגישה מתאפשרת דרך לשונית "התצפיות שלי" אשר בדף הצופה (תמונה 5).

  
תמונה 5: לשונית "התצפיות שלי" בדף הצופה

כאן, מוצג המידע כטבלה (תמונה 6) ובה נתונים כלליים ובהם התמונה (אם צורפה לדיווח המקורי).


תמונה 6: "התצפיות שלי" מוצגות בטבלה

צפיתם בחיית בר? נשמח לשמוע! 
מתלבטים לגבי זיהוי בע"ח?
קהל הצופים וצוות מומחים רוצים לעזור
 

 

Section: 
Section1