משפחת הכחליליים

במהלך הימים האחרונים עודכנו דפי הכחליליים (Lycaenidae), מהגדולות שבמשפחות פרפרי היום. ידועים בעולם למעלה מ 5000 מיני כחלילים, הנפוצים בכל חלקי תבל. רבים מהמינים הם בעלי דו-פרצופיות זוויגית, כך שניתן להבדיל בין זכר לנקבה בשדה.
קישור לדפי המינים:  כחליליים Lycaenidae


כחליל מנומר
כחליל מנומר    Apharitis acamas                                                   © עוז בן יהודה