נחושית עינונית, 24/07/2019

מבין הדיווחים שהתקבלו באמצעות הוואטסאפ לאחרונה, תצפית בנחושית עינונית מרמת בקע (.Yuriy F).

נחושית עינונית היא מין לטאה שוכנת קרקע המצויה בכל רחבי הארץ, במגוון בתי גידול. כצפוי אצל מין המאכלס מגוון כה רחב של בתי גידול, הוא מציג מופעים שונים ורבים. לעתים נראים פרטים בהירים שהופעתם הכללית אחידה למדי ובהירה יחסית, ולעומתם נראים פרטים כהים שדגם 'העיניות' בחלק הגבי (דורסלי) בולט וקונטרסטי יותר. עם זאת, כיום לא מזהים בישראל תתי מינים שונים של נחושיות עינוניות (Werner, 2016), וכלל הפרטים ממין זה בארץ מסווגים כ- Chalcides ocellatus ocellatus.

נחושית עינונית Chalcides ocellatus
נחושית עינונית (Chalcides ocellatus), רמת בקע (צפ' הנגב), 24/07/2019    Yuriy F ©

צפית בנחושית עינונית?
דיווח בהודעת וואטסאפ פרטית: דיווח תצפית!
הצטרפות לקבוצת דיווחים ותצפיות: הצטרפות!

האפליקציה והטופס פועלים במקביל. כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים.

מקורות
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p

Section: 
Section1