סביבה וחיוכים

כפי שנכתב כאן בגילוי לב, מרגע הורכבה הממשלה הנוכחית קיבלנו בהכנעה את הסטת תשומת הלב הציבורית מנושאים סביבתיים. בכל זאת, באמצעי התקשורת השונים עדיין מוצאים מקום לכתבות בענייני סביבה, ואנחנו מחויבים להתייחס לפרסומים בנושא. בימים האחרונים נחשפנו לפרסומי דו"ח הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) . בעודי מעיין בפרסומים באתרי האינטרנט, הופתעתי מאוד לראות תמונה של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן לצידה של ראשת מנהל הסביבה .Jo Tyndhall  המחסור הקיצוני ברופאים ונושאים נוספים הנזכרים בדו"ח חשובים ביותר אך אינם בתחום העיסוק של מן השדה ולכן לא יוזכרו כאן.

התצלום המשותף כשלעצמו אינו מפתיע אך משהו בהבעות הפנים המחויכות, בשילוב הניסוח העדין והאופטימי של הכתבות, עורר בי חשד: נראה בעיניי מקביל לתמונת משגיח כשרות המעניק אות עובד מצטיין למנהל משמרת בבית גידול לבקר נמוך. במקרה זה, נסכים כי גם בהנחה ואותו אדם ביצע את עבודתו באופן מיטבי והוא ראוי להוקרה, הרי שתצלום המנציח את הענקת התעודה לא היה מתקבל במנוחה. חשבתי כי לו הייתי בעל תפקיד במנהל הסביבה, והיה עליי להיפגש עם שר בממשלה הפועלת בצורה כה הרסנית - כל הממשלות האחרונות היו כאלה (הדו"ח נכתב בדצמ' 2022) - מאוד לא סביר שהמפגש היה זוכה לסיקור חיובי. הנחתי שיהיה מעניין לבדוק מה הוביל לחיוך של ראשת מנהל הסביבה, אך כיוון שאין ביכולתי לעשות זאת כל שנותר הוא לעיין בכמה ממקורות המידע עליהם מבוסס הדו"ח, להקשיב להרצאתה, לבחון את הנתונים שהציגה ולראות האם בסופו של דבר אחייך גם אני בנחת.

באתר האינטרנט של ה-OECD זמינים מסמכים עליהם מבסס הארגון את חוות דעתו. אני מתכבד להזמין את כל מי שסיקר את הביקור הזה באופן חיובי לבדוק את הנתונים (דרוש רישום לאתר). במידה ואין זמן להשקיע בכך, הרי שלכל הפחות ראוי להקשיב לדבריה של ראשת המנהל:
לאחר שהיא משבחת את המדינה על שקיבלה על עצמה התחייבויות בתחום, היא מבהירה כי הלכה למעשה היא פועלת בכיוון המנוגד להצהרותיה. אין שום סיבה לחייך, ואני מרשה לעצמי להניח כי לו הייתה ראשת המנהל מודעת להחלטות שהתקבלו בממשלה מאז תחילת השנה ואופן קבלתן (למשל), דבריה היו חריפים יותר.

בנושאים שאנו עוקבים אחריהם, לא זו בלבד שהמדינה נכשלת בטיפול באיומים ובנזקים הסביבתיים, היא אף הגורם להם. הטיפול בנחשים שהוזכר כאן פעמים רבות, ממחיש זאת בזעיר אנפין: המדינה לא רק נמנעת מעשייה או נוקטת בשיטות שגויות, אלא היא הגורם הפוגע. באופן דומה מתנהלים גם בתחומים נוספים.  בזמן שמדינות מפותחות משקיעות משאבים עצומים בנושא הפחתת פסולת ותרבות הצריכה הביתית, במשרד האוצר שואפים למלא את עמקי הארץ בפסולת ובכלים חד פעמיים. בשעה שבמקומות רבים בעולם מכירים בנזקי תעשיית הבשר, בשנת 2023 נרשם בישראל שיא חדש מבחינת מספר בעלי החיים אשר יובאו לצורך שחיטה.
שיא חדש!
זו לא סטייה קלה מהנתיב, זאת דהירה מופרעת בכיוון הנגדי. כדי לסיים בנימה חיובית, נציין כי באתרי חדשות אחדים (מצורפים תצלומי מסך) הופיעו ידיעות נאמנות למציאות. כמו כן, הדו"ח מפורסם בתדירות של אחת לעשור, כך שאפשר לנשום לרווחה: כנראה שזו הפעם האחרונה בה ניאלץ להתייחס לסיקור אירוע מסוג זה.

 

Section: 
Section1