סדרת הטורפים Carnivora

מסדי הנתונים של עמותת מן השדה מאפשרים להתרשם מהתפוצה ומהשכיחות של מיני הטורפים הידועים בארץ. כיוון שהמידע נגיש בחלקו רק למשתמשי המערכת, ואינו מצוי במקורות אחרים, הוחלט לפרסם באתר סדרה הסוקרת את מיני הטורפים הידועים בארץ, ולהן רשימה ראשונה בנושא. יינתנו כאן תשובות לשאלות המופנות למערכת לעתים קרובות (האם יש תצפיות עדכניות בנמרים?), וכן לשאלות שאנו מקווים שיישאלו (האם דילול אוכלוסיית תנים נעשה באופן מקצועי, או שמא אוכלוסיות מיוחדות מושמדות בחובבנות פושעת?). הסקירה מוכוונת לקהל חובבי טבע המעוניינים לצפות ביונקים ולהכירם בשדה, ולכן נתמקד בפרטים הקשורים לאורחות חייהם, זיהוי, הגדרה וסימני שדה. למידע נוסף ומפורט בנושאי ביולוגיה ואקולוגיה של המינים, תצורף לכל ערך רשימת ביבליוגרפיה וקישורים למקורות נוספים. הסדרה הראשונה היא טורפים. הסקירה ערוכה על פי הסיווג הטקסונומי המקובל של הסדרה: מבוא כללי לכל משפחה, ולאחריו סקירת המינים השייכים אליה. באופן דומה, יפורסמו סקירות המוקדשות לסדרות נוספות במחלקת היונקים.

הטורפים (Carnivora) היא אחת מסדרות מחלקת היונקים. כלומר, אנו מתייחסים כאן למושג טורפים במובן הטקסונומי. הטורפים אינם נחשבים למסובכים ומורכבים מדי למיון, ולמעט נושא אחד - מעמדם הסיסטמתי של הטורפים הימיים – טקסונומים של טורפים ממעטים לריב זה עם זה, והמיון אינו משתנה אלא לעתים רחוקות. עם זאת, נציין כי יש הרואים בטורפים הימיים (PINNIPEDIA) סדרה עצמאית, ויש המגדירים אותם כתת-סדרה בטורפים או כעל משפחה בתת סדרת דמויי הכלב. הטורף הימי היחיד המוכר באזורנו הוא כלב הים הנזירי (Monachus monachus), אורח נדיר ביותר בחופי הארץ אשר נצפה בהם פעמים ספורות בלבד. סוגיה טקסונומית נוספת אשר נסקור כאן, אינה נוגעת למחלוקות אידיאולוגיות בין ביולוגים אלא התבהרה בעזרת כלים טכנולוגים, אשר אפשרו לבצע מיון באמצעים מולקולריים, והרי היא זיהוי "הזאב הזהוב האפריקאי" (Canis Anthus). על נושא זה ואחרים יורחב בסקירת המשפחה הראשונה שתוצג במסגרת זו, היא משפחת הכלביים (Canidae). מי שיש ברשותו תצלומי טורפים שניתן להיעזר בהם לצורכי לימוד ולפרסמם כאן, וכן מי שמעוניין להשתתף בכתיבת ערכי מינים לסקירה, יתקבל בברכה ובתודה – ניתן לפנות באמצעות טופס "צור קשר".

שועל מצוי, Vulpes vulpes רעי סגלי
שועל מצוי, Vulpes vulpes - הטורף הנפוץ ביותר בארץ, מצוי בכל שטחה. © רעי סגלי

Section: 
Section2