סמור ודלק

ייתכן ואנו עדים במהלך העשורים האחרונים לשינויים בתפוצה ובשכיחות של שני מיני טורפים: סמור ודלק.

סמור (Vormela peregusna) הוא טורף קטן מימדים ממשפחת הסמוריים (Mustelidae), שעיקר התצפיות בו בישראל הן מהחבל הים התיכוני. בשנות ה-70 נצפו סמורים גם בצפון הנגב ואף בצפון הערבה, אז הועלתה ההשערה כי המין חדר לאותם אזורים מדבריים בעקבות התפשטות שטחי החקלאות אליהם. בשל מיעוט המידע, לא ניתן לאמת או לשלול השערות בדבר הקשר שבין שינויים בתפוצת המין, לבין התרחבות שטחי החקלאות באזור. מין טורף נוסף אשר מפתיע אותנו במהלך השנים האחרונות באתרים חדשים, הוא הדלק (Martes foina). נראה כי המין הרחיב את תפוצתו דרומה  ועתה הוא נראה גם בצפון הנגב. לגביו יש לציין שמלבד הופעתו באזורים גיאוגרפים חדשים, נראה כי הוא מיטיב להסתגל לשטחים מיושבים, ואף חודר לבתי מגורים.

בבקשה תשומת לב לדיווח על דלק שנמצא דרוס בקדומים (נעם שגב). נעם כותב כי הוא מעולם לא צפה בסמור באזור קדומים, למרבות שהוא מרבה לטייל בו. מי שיש ברשותו מידע על תצפיות בסמורים - בבקשה להשתמש במערכת ולשתף את המידע, על מנת שנוכל לבסס או להפריך את טענה שנשמעה, לפיה תיתכן תחרות בין המינים גם בחבל הים תיכוני.

בתמונה המצורפת - תצפית בסמור מצפון הנגב:
פרט אשר נמצא דרוס בכביש הגישה לקיבוץ משאבי שדה (18/05/1995).
מאז, לא ידועות תצפיות מהאזור

סמור (Vormela peregusna)
סמור (Vormela peregusna), תצפית בפרט שנמצא דרוס בכביש הגישה למשאבי שדה.      eyalv ©