עדכונים ותצפיות, 02/08/18

למרות (ובגלל) החום, רבים מאיתנו יוצאים לסיורים בימים אלה, ותצפיות מדווחות למערכת אשר מעודכנת באופן שוטף. התקציר הבא מתייחס לנושאים הבאים: דיווחי דריסה, צפע מצוי ותצפיות נוספות.

דיווחי דריסות
ניתן לשלוח דיווחי דריסה למערכת גם באמצעות הוואטסאפ!
יש להצטרף לקבוצה ולכלול בדיווח:
1. מפהבדיווחי דריסה הכרחי לצרף נתוני מיקום מדויק. לכן, אם ברצונך לדווח יש להקדיש לכך רגע ולדווח לאחר שחלפת על פני המיקום.
2. מיקום ע"ג הכביש (במרכז הנתיב, בשוליים וכיו"ב).
3. זיהוי - אם לא זוהה המין, ניתן לציין סוג (קיפוד ב.מ*) או זיהוי כללי ("כלבי גדול", למשל)
4. תמונה (במידת האפשר) הכוללת מראה כללי של מיקום הדריסה (שולי הכביש, חומת הפרדה וכיו"ב).

משתמשים רשומים יכולים לשלוח דיווחי דריסה גם באמצעות היישומון מן השדה © من الطبيعة
שליחת דיווח באמצעותו (כולל צילום) נמשכת כ-35 שניות בלבד. דיווחים נבחרים מוצגים על גבי המפה, אלפים נוספים זמינים במפות התצפיות הכלליות. בין דיווחי הדריסה האחרונים אשר עודכנו במערכת מוזכרים המינים הבאים:
שועל מצוי Vulpes vulpes
ארבע קו מובהק Psammophis schokari
זעמן שחור Dolichophis jugularis
קיפוד חולות Hemiechinus auritus
קיפוד מצוי Erinaceus concolor
גירית מצויה Meles meles
נמיה מצויה Herpestes ichneumon

צפע מצוי Daboia palaestinae

דיווחי דריסה
דיווחי דריסה נבחרים מוצגים על גבי המפה

*ב.מ - בלתי מזוהה

צפע מצוי
מפעם לפעם נשלחות למערכת טענות בעניין הקריאה אשר פורסמה כאן להימנע מפגיעה בנחשים. חדלתי מלהשיב באופן אישי לפניות מסוג זה, ואני שב ומבקש לקרוא את אותו פרסום במלואו. מי שייעשה כך, יגלה כי לא בכך הוא עוסק. צפעים מתרבים בהצלחה בסביבות מיושבות. "הכשרת" לוכדי נחשים בתשלום, גביית אגרות שנתיות מהם ושחרור צפעים רבים בשטחים פתוחים היא דרך מצויינת לפגוע בטבע, לא להגן עליו: זוהי עבריינות, לא שמירת טבע.

תצפיות נוספות
נזכיר מינים נוספעים אשר דיווחים העוסקים בהם עודכנו במהלך הימים האחרונים:

דלק (Martes foina)
מריון מצוי (Meriones tristrami)
קיפוד מצוי (Erinaceus concolor)
קיפוד חולות (Hemiechinus auritus)
פרסף מצוי (Rhinolophus blasii)
עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus)
חולדה מצויה (Rattus rattus)
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)

תודה רבה לכל השותפים!

כל טוב,
איל

עמותת מן השדה
עמותת מן השדה לניטור מגוון המינים

 

Section: 
Section1