עוד קריאות עטלפים

אין צורך בגלאי עטלפים על מנת להשתתף במיזם האשפים (שליחת הודעת וואטסאפ והצטרפות), אך במסגרת התצפיות אנחנו מקליטים לעתים אשפים ומינים נוספים. סגרים ובידודים מספקים הזדמנות לסקור תצפיות והקלטות ישנות, ואנו אכן עושים כך. בתצלום המצורף: היסטוגרמה בה נראות קריאות עטלפים, אשר הוקלטו לפני מס' שבועות בצפון הנגב:

האם הקריאות הנמוכות הן אכן קריאות של אשף מצוי?
ניתן לזהות את הקריאות הגבוהות יותר(מסומנות)? 

בתגובות יצורפו קישורים עם נתונים נוספים ופרטי ההקלטה.

bat calls

Section: 
Section4