עזרה בזיהוי יונק

חדפים אינם נדירים, אך הידע אודותיהם מועט. ייתכן שהמצב כך לא רק בקרב הציבור, אלא גם באקדמיה: רשימת המינים המצויים בארץ התגבשה רק בשנות ה-90. לפני מספר ימים התקבלה תצפית מהנגב הצפ' - מע': האם ניתן להגיע למסקנה לגבי המין המצולם?

מוזמנים להתייחס


                                                                                                                                                      © דנה שחר