עטלף פרי מצוי

עטלף פרי מצוי (עטלף פירות, Rousettus aegyptiacus)  הוא נציג של משפחה טרופית, לה חשיבות עצומה בהאבקה ובהפצת זרעים של עצים ומטפסים ביערות הגשם באפריקה ואסיה. עטלפי פירות מאפשרים קיום צמחי מאכל שונים בהם, בין היתר: בננה, באובב, קפוק (האבקה), שסק, מנגו, גויאבה (הפצת זרעים).
בישראל התבססו עטלפי פירות, ככל הנראה, עם נטיעת שקמים שסיפקו פירות עסיסיים.
עצים שמקורם טרופי, המבשילים פירות עסיסיים, מושכים את עטלפי הפירות מהטבע-
לחצר הבית, לגן הציבורי או  לשדרת עצים בשולי כביש.
פיקוס השדרות, שסק, ליצ'י ותות הם העצים הנפוצים ביותר המושכים עטלפי פירות.
כיצור מעופף העטלף חייב להקטין את משקל הגוף והמזון המתעכל, והוא עושה זאת ע"י טחינת הפרי העסיסי, בליעת המיץ והזרעים ויריקת הסיבים והקליפה כשהוא תלוי על ענף.
הלשלשת מוטלת תוך תעופה: כך הוא נפטר מעודפי מים ומפיץ את הזרעים, שלא נעכלו.

דרכים למניעת והפחתת מטרד הלשלשת המותזת

בשלבים מוקדמים, ניתן לתכנן גן שיורכב מצמחים שאינם אטרקטיביים ככמזון לעטלפים.
לטיפול בגנים קיימים, הדרך הטובה ביותר למניעת מטרדי לכלוך באופן מלא היא מניעת מקורות מזון וגישה אליהם:
גיזום חזק - להקטנת כמות הפרי הזמין.
כיסוי הפירות - יש לכסות בשקיות ("כיוס") או רשת מתאימה את עצי הפרי שבחצר (שסק, ליצ'י, תות): בשיטה זו משתמשים גם מגדלי פירות אלה.
תאורה חזקה - תאורה על עץ המבשיל פירותיו, עשויה להרתיע עטלפים.
ניתן להתקין זרקור המחובר לגלאי תנועה (עלותו – כ-100 ₪). יש לכוון אותו למיקום העטלפים כך שיופעל, על ידי  גלאי התנועה, כשהעטלפים מגיעים לנקודת האכילה. אור חזק המופעל בפיתאומיות, יבהיל את העטלפים ויפחית את כמות הלכלוך. יש להודות כי לאמצעי זה יעילות מוגבלת. בחלוף זמן יפחת חששם של העטלפים והם עשויים להמשיך ולפקוד את האתר.

* תודה רבה לד"ר בני שלמון על ניסוח הפתרונות

קיימים פתרונות נוספים המוצעים למכירה ללקוחות פרטיים, אולם גם יעילותם של אלה מוגבלת. כיוון שעלותם הגבוהה טרם הוצדקה, הוחלט להימנע בינתיים מלהזכירם כאן.
* תזכורת - כך טופלו עטלפי הפירות בתל אביב

עטלף פרי מצוי (עטלף פירות) Rousettus aegyptiacus - נקבה וגור
עטלף פרי מצוי (עטלף פירות) Rousettus aegyptiacus - נקבה וגור          עזרא חדד ©